Region Jämtland Härjedalens fullmäktigesammanträde

Tisdag 15 november webbsänds det första fullmäktigesammanträde från Region Jämtland Härjedalen med den nya politiska sammansättningen.

Sändningarna startar ca. kl. 7.45.

Handlingarna kan du läsa här.

Till regionfullmäktiges webbsändningar.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se