Smart specialisering – en trendspaning om framtidens jobb och tillväxt i Jämtland Härjedalen

Välkommen till en dag om Smart specialisering, en trendspaning där vi ser att framtidens jobb och tillväxt kommer att skapas i Jämtland Härjedalen, och dit vi vill kanalisera offentliga medel från staten och EU. Eventet äger rum onsdag den 11 december i Östersund. 

- Vårt uppdrag är att skapa mera jobb och sysselsättning i länet som i sin tur bidrar till skatteunderlaget. Utifrån analyser som gjorts ska vi nu identifiera styrkeområden för regionen. Förslaget som ska diskuteras under dagen bygger på sju fokusområden, säger Martina Lundholm, Områdeschef Näringsliv, Region Jämtland Härjedalen.

Vi har idag en regional innovationsstrategi som togs fram i en samverkande process som nu ligger till grund för den nya strategin för smart specialisering. En Smart specialiseringsstrategi, kortfattat kallad RIS3 eller S3, kan sägas vara EU:s motsvarighet till vår regionala utvecklingsstrategi (RUS), och strategin är styrande för medel ur Europeiska Regionalfonden.

- Det är vidare en metod för att styra offentligt stöd till sådant som har störst möjlighet att skapa jobb. Vi vill hitta vad vår region är extra bra på, och helt enkelt ta reda på vår styrkeområden. Förarbetet inför strategiskrivningen visar bland annat att vår region har en stark entreprenöriell drivkraft som vi ser är övergripande och horisontell styrka, säger Martina Lundholm.

Fokusområden inom Smart specialiseringsstrategi i vår region

Följande fokusområden föreslås gälla för Jämtland Härjedalen:

Två horisontella områden: entreprenörsdrivet och cirkulär bioekonomi
Fem tematiska områden: sport, turism och friluftsliv, elintensiv smart industri, e-hälsa, företagsnära tjänster och offentlig förvaltning.

- Inom alla de fem tematiska områdena har analysen identifierat att vår region har lyskraft. Här finns det stora möjligheter till jobbskapande och vi utmärker oss i relation till andra regioner. Jag skulle vilja likna den process vi är inne i nu vid en ”djupdykning” i våra regionala förutsättningar för utveckling. Vi vill vattna på sådana områden som har förmåga att växa och se det slå rot på många områden samtidig, förklarar Martina Lundholm.

När: Den 11:e december 2019, kl. 10:00 – 16.30 (fika från 9.30)
Var: Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16 (Lokal Storön)

För mer information:
Martina Lundholm, Områdeschef Näringsliv, Region Jämtland Härjedalen. E-post: martina.lundholm@regionjh.se, tfn 070-696 95 41
Maria Kumpula, Regional utveckling, Region Jämtland Härjedalen. E-post: maria.kumpula@regionjh.se, tfn 063- 14 66 26

Länk till agenda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text: Maria Stenquist