Kulturföretagare i Jämtland Härjedalen får stöttning i att hitta vägar till att finansiera utvecklingssatsningar

Lördag 8 oktober, Campus Östersund, Hus U, Peak innovation.
Arrangörer: Region Jämtland Härjedalen (Hållbar tillväxt och Kultur och bildning) samt Postkodstiftelsen.

För att stötta Kulturella och kreativa näringar och deras förutsättningar för att utveckla och stärka sina verksamheter arrangerar Region Härjedalen ett tillfälle för information och diskussion om finansieringslösningar och en möjlighet att få hjälp med att komma vidare med att söka finansieringsstöd för utveckling. Sammanhanget ger också en mötesplats för näringens aktörer. Avsikten är att, om intresse finns, göra arrangemanget årligen återkommande och att komplettera detta regionala initiativ med mer lokala mötesplatser.

En mångfald av olika finansieringsmöjligheter kommer att presenteras, bl.a. regionens egna finansieringsmöjligheter både inom område kultur och bildning och av enheten för finansiering och stöd, men också andra möjligheter. Arrangemanget ger en bred överblick men är inte heltäckande. Evenemanget görs i samarbete med Postkodstiftelsen som kommer att berätta om de finansieringsmöjligheter som de erbjuder.

Media är välkommen till en pressträff kl 12:15 i samband med arrangemanget. Media är också välkommen att ta del av programmet.

Välkommen att träffa bland annat: Theo Rosén, Light Labs Entertainment (filmbranschen) Elin Vikström Aloandersson, Silversmed Elin Vikström Aloandersson och annaochelin och delägare i Gaupa hantverk(Design- och konsthantverks-branschen) och Karin Thomasson 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i KulturZ.

Elise Ryder Wikén, ordförande Regionala utvecklingsnämnden:

Med det här samverkansarrangemanget mellan våra verksamhetsområden ”Hållbar tillväxt” och ”Kultur och bildning” tar vi ett samlat och strategiskt grepp för att stötta en avgörande näring för bofasta, besökare och nya etableringar. Satsningen ligger i linje vår regionala utvecklingsstrategi och med den framväxande handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar.

Elin Vikström Aloandersson (med tre olika varumärken) Gaupa Hantverk, Silversmed Elin Vikström Aloandersson, annaochelin:

Vi som är delägare och kommissionärer som producerar och säljer konsthantverk genom vår butik ”Gaupa hantverk” har ständigt utvecklat oss under de 30 år vi bedrivit vår verksamhet. Vi hoppas att vi kan hitta nya finansieringsvägar för nya satsningar och ett nytt steg för att stärka vår affärsverksamhet, lönsamhet och se till att de unika kvalitetsprodukter som produceras av konsthantverkare i länet når en större marknad och kan generera ännu mer värden för företagaren, för kunden och för länet.

Karin Thomasson, 1:a vice ordförande Regionala Utvecklingsnämnden:

Vi ser fram emot att få veta mer om näringens behov och att göra vårt bästa för att skapa förutsättningar att möta dessa. Vi vet att kulturbranschens villkor behöver synliggöras och förbättras för att kunna utvecklas. Vi vet också att kulturbranschen delar många behov med andra branscher – tex behov av förbättrad infrastruktur av vägar och bredband.

Theo Rosén, Light Lab Entertainment:

Som ganska ny och ung företagare i länet är det viktigt för mig att skaffa nya kontakter och att hitta vägar till finansiering för de team jag jobbar med för att kunna skapa nya filmprodukter och sälja både produktioner och våra andra tjänster inom branschen. Därför är det här arrangemanget viktigt för mig. Det är också roligt för mig på ett personligt plan, att vi samlas på Peak Innovation eftersom jag hängt här en hel del när mamma jobbade med innovationsrådgivning.

Kontakta arrangörsteamet för info och svar på eventuella frågor:

Kerstin Pettersson Schaletzky, kultursamordnare Jämtland Härjedalen,
0730-95 62 36, e:post: kerstin.schaletzky@regionjh.se

Linda Forss, regional utvecklingsstrateg, Näringsliv och samhällsbyggnad,
0730-76 54 57, e-post: linda.forss@regionjh.se

Sex personer står i kontorsmiljö och tittar in i kameran.Förstora bilden

Från vänster: Elin Vikström Aloandersson (kulturföretagare inom konsthanverksbranschen), Juliana Gardahl Wettersten (enhetschef finansiering och stöd, Region Jämtland Härjedalen), Linda Forss (regional utvecklingsstrateg), Theo Rosén (kulturföretagare inom filmbranschen), Kerstin Pettersson Schaletzky(regional kultursamordnare) och Jimmy Eriksson (regional kulturstrateg).

Text: Linda Forss. Foto: Lennart Mörtsell, IUC-Z och Region Jämtland Härjedalen.