Läget inom hälso- och sjukvården v. 27

Region Jämtland Härjedalen befinner sig sedan 22 juni i stabsläge. Sommarperioden är tuff även under normala omständigheter och i och med den ökande förekomsten av covid-19 kan det få stora konsekvenser på en redan ansträngd sommarsituation.

På Östersunds sjukhus är läget väldigt ansträngt sett till antalet vårdplatser med ett högt inflöde av patienter. Samverkan med kommunerna fungerar dock bra och utskrivningsklara patienter kan snabbt tas hem av hemmahörande kommun.

Under vissa veckor under sommaren har några hälsocentraler i Region Jämtland Härjedalen stängt med hänvisning till närliggande hälsocentral för att ge dig vård när du behöver. På 1177.se hittar du aktuella öppettider. Du kan alltid ringa 1177 för råd om vård.

Antalet bekräftade fall av covid-19 har gått ner något jämfört mot föregående vecka. Under vecka 26 registrerades 51 fall jämfört med 72 under vecka 25. Smittspridningen är dock fortfarande hög procentuellt sett.

En mer utförlig lägesbild över covidläget finns här Powerpoint, 927.7 kB..

Tre personer med covid-19 vårdas nu på Östersunds sjukhus. Ingen av dessa vårdas på IVA.

– Det är rimligt att anta att smittan kommer att öka de kommande veckorna med tanke på hur många människor som samlas på en begränsad yta under alla olika evenemang i sommar, säger Mattias Skielta som är biträdande smittskyddsläkare.

Den som är sjuk med symtom som kan bero på covid-19 ska stanna hemma. Det gäller alla vuxna och barn, och även den som är vaccinerad mot eller har haft covid-19 tidigare.

Du behöver lämna prov om du har hemtjänst, bor på äldreboende eller LSS-boende, arbetar i sjukvården eller i äldreomsorgen eller om du har kraftigt nedsatt immunförsvar eller är gravid. Mer information om att lämna prov och få provsvar finns på www.1177.se/jamtland-harjedalen/covid-19-prov.

Vaccinationer mot covid-19

Vaccinationsmottagningen på Campus i Östersund har drop-in-mottagning varje vardag, klockan 8.15–15.30. Mellan den 25 juli–14 augusti har vaccinationsmottagningen på Campus semesterstängt. Under semesterstängningen vaccinerar hälsocentralerna mot covid-19 i mån av tid. Men hälsocentralerna har minskad bemanning under sommaren, så det finns ingen garanti att få en tid för vaccination där.

Från den 1 september rekommenderar Folkhälsomyndigheten en till dos vaccin till alla som är 65 år eller äldre, samt till dig som är 18 år eller äldre och som riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19. För dig som är 18–64 år blir rekommendationen fortfarande att ta tre doser, men du som vill ta en ytterligare dos kommer kunna få det. Rekommendationen för barn 12–17 år ändras inte. Mer information kommer längre fram.

Text: Sara Nilsson