Läget inom hälso- och sjukvården v. 34

Antalet inrapporterade fall av covid-19 fortsätter att minska något. Bemanningsläget i hälso- och sjukvården innebär fortfarande en utmaning, men vi ser inte någon ökning av sjukfrånvaron. Det är också fortsatt mycket ansträngt när det gäller beläggningen av vårdplatser. Men sammantaget är läget att betrakta som stabilt. Region Jämtland Härjedalen befinner sig fortfarande i stabsläge för att följa hur läget utvecklar sig.

Covid-19-läget

Under vecka 33 har 108 positiva provsvar registrerats i Region Jämtland Härjedalen, mot förra veckans 157. Sekvenseringen av proverna visar att samtliga är omikron, BA5.

Totalt antal fall per vecka:

 • Vecka 33: 108
 • Vecka 32: 157
 • Vecka 31: 286
 • Vecka 30: 141
 • Vecka 29: 81
 • Vecka 28: 78
 • Vecka 27: 53
 • Vecka 26: 51
 • Vecka 25: 72

Numera rapporterar alla regioner in till Socialstyrelsen hur många personer med covid-19 som är inlagda på sjukhus. Rapporteringen innefattar alltså både det antal som vårdas på grund av covid-19 och det antal som är inlagda på sjukhuset av andra orsaker men som också har testat positivt för covid-19. På Östersunds sjukhus vårdas nu:

 • 7 personer på grund av covid-19, men ingen av dessa vårdas på IVA.
 • 1 person på grund av annan orsak men har också covid-19.

Sedan förra lägesrapporten har 1 person som vårdats med covid-19 på Östersunds sjukhus avlidit.

En mer utförlig lägesbild över covidläget finns här. Powerpoint, 461.2 kB.

Om du har symptom

I linje med Folkhälsomyndigheten så rekommenderar vi dig att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt. Detta gäller alla vuxna och barn, och även den som är vaccinerad mot eller har haft covid-19 tidigare.

Du behöver lämna prov om du har hemtjänst, bor på äldreboende eller LSS-boende, arbetar i sjukvården eller i äldreomsorgen eller om du har kraftigt nedsatt immunförsvar eller är gravid. Mer information om att lämna prov och få provsvar finns på www.1177.se/jamtland-harjedalen/covid-19-prov.

Vaccinationer mot covid-19

Vaccinationsmottagningen på Campus i Östersund har öppnat efter sommaruppehållet. Hälsocentralerna vaccinerar också mot covid-19 i mån av tid.För mer information om tider, se www.1177.se/jamtland-Harjedalen/vaccinationstider-rjh.

Från den 1 september rekommenderar Folkhälsomyndigheten en till dos vaccin till alla som är 65 år eller äldre, samt till dig som är 18 år eller äldre och som riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19. För dig som är 18–64 år blir rekommendationen fortfarande att ta tre doser, men du som vill ta en ytterligare dos kommer kunna få det. Rekommendationen för barn 12–17 år ändras inte. Region Jämtland Härjedalens vaccinationsmottagningar förbereder sig inför detta. I Region Jämtland Härjedalen kommer alla berörda att kunna vaccinera sig med påfyllnadsdosen från och med 1 september. Det ska dock ha gått minst fyra månader sedan man fick sin senaste dos av vaccin mot covid-19.

Text: Linda Henriksson.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se