Primärvården i Region Jämtland Härjedalen utmärker sig i nationell mätning

Hälsocentralerna i Region Jämtland Härjedalen får gott betyg av patienterna. När Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, presenterar årets Nationell patientenkät primärvård, ligger länets primärvård i topp inom samtliga kategorier.

Årets nationella patientenkät har tittat på hur patienter upplever läkarbesök på hälso- och vårdcentraler. I enkäten framgår att allt fler patienter upplever att diskuterar deras tobaks- och alkoholvanor, och deras motions- och kostvanor.

– Att fler patienter uppger att de tillsammans med läkaren diskuterat vad de själva kan göra för att förbättra sin hälsa visar på en trygghet i vårdmötet. Det i sig stödjer utvecklingen mot ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar., säger Anna Fremner, divisionschef för nära vård.

Nationell patientenkät är ett samlingsnamn på återkommande nationella undersökningar om hur patienter upplever olika aspekter av hälso- och sjukvården. Mätningarna genomförs vartannat år inom primärvård, specialiserad somatisk vård och psykiatrisk vård, samt akutmottagningar. Resultatet redovisas per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.

– Vi är väldigt stolta och glada över att vi hamnar i topp inom samtliga mätområden och jag vill verkligen lyfta vår personal som dagligen gör sitt yttersta för att skapa en positiv och trygg miljö för våra patienter, säger Anna Fremner.

Resultatet från undersökningen finns att ta del av här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En standardrapport över Region Jämtland Härjedalens resultat i relation till riket finns här. Powerpoint, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information:
Anna Fremner, divisionschef nära vård, 070-292 70 19

Text: Sara Nilsson