Fortsatt ökning av covid-19

Antalet fall av covid-19 fortsätter att stiga. Under vecka 25 rapporterades 72 nya fall in i Jämtland Härjedalen vilket är en ökning med 200 procent jämfört med veckan innan.

Smittan ökar både bland vård- och omsorgspersonal, patienter och omsorgstagare. Bedömningen är att det är virusvarianten BA.5, en undergrupp till omikronvarianten, som är en bidragande orsak till ökningen av smittan, då data visar att den sprids mer effektivt.

– Trots den ökande smittan har ingen tydlig stegring setts när det kommer till antalet avlidna, och det finns i nuläget inget som tyder på att BA.5 skulle orsaka svår sjukdom eller död i högre utsträckning jämfört med tidigare varianter, säger biträdande smittskyddsläkare Mattias Skielta och fortsätter;

– Covid-19 innebär fortfarande en risk för att den som är äldre eller har nedsatt immunförsvar men den ökade spridningen orsakar även problem när sjukfrånvaron stiger bland personal i redan ansträngda yrkesgrupper som exempelvis inom vård- och omsorg.

Stanna hemma vid symtom

Den som är sjuk med symtom som kan bero på covid-19 ska stanna hemma. Det gäller alla vuxna och barn, och även den som är vaccinerad mot eller har haft covid-19 tidigare.

Du behöver lämna prov om du har hemtjänst, bor på äldreboende eller LSS-boende, arbetar i sjukvården eller i äldreomsorgen eller om du har kraftigt nedsatt immunförsvar eller är gravid. Mer information om att lämna prov och få provsvar finns på www.1177.se/jamtland-harjedalen/covid-19-prov.

Vaccinera dig

Vaccinera dig mot covid-19 när du har blivit frisk, om du inte redan har vaccinerat dig. Ta alla doser som du rekommenderas. Här kan du läsa mer om hur du gör för att vaccinera dig: http://www.1177.se/jamtland.../sa-far-du-vaccin-covid-19

Spridningen väntas öka

Enligt nya scenarier som Folkhälsomyndigheten presenterade i förra veckan kan spridningen av covid-19 vända brant uppåt efter sommaren och fortsätta stiga under september.

– Pandemin är inte över, konstaterar Mattias Skielta.

För mer information:
Mattias Skielta, biträdande smittskyddsläkare, 072-224 59 44

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se