Närbild på en julgran utsmyckad med fyrkantiga symboler i de samiska färgerna. Gult, rött, grönt och blått. I den suddiga bakgrunden anas människor som går längs en gata i stadsmiljö.

I centrala Östersund finns just nu julgranar som är utsmyckade med samiskt tema.

Utvecklingsstrategin med samiska perspektiv är lanserad

Nu är utvecklingsstrategin Med samiska perspektiv—regional utveckling i Jämtland Härjedalen färdig, och Stiftelsen Gaaltije har presenterat den för Region Jämtland Härjedalen.

Under 2020–2023 driver Region Jämtland Härjedalen projektet Vägar till hållbar utveckling. En del av projektet handlar om att stödja framtagandet en samisk utvecklingsstrategi. Stiftelsen Gaaltije är samverkanspart och har lett arbetet kring utvecklingsstrategin.

Dokumentet beskriver den samiska visionen och perspektiven på regional utveckling, och kommer bli ett värdefullt kunskapsunderlag för Region Jämtland Härjedalen. Det här är ett unikt samarbete som skapar förutsättningar för vidare arbete, och som kan bli en förebild för flera regioner.

Läs strategidokumentet:
Med samiska perspektiv—regional utveckling i Jämtland Härjedalen - Gaaltije Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om arbetet bakom strategin:
Unikt arbete ger en samisk regional utvecklingsstrategi - Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se)

Logotyperna för Tillväxtverket, Gaaltije och Region Jämtland Härjedalen samt textraden med finansiering från.

Text: Linda Henriksson. Foto: Håkan Wike, Trampolin PR.

0 av 0 gillar detta