Barn- och ungdomshabiliteringen

Besöksadress: Köpmangatan 24 i Östersund

Kontakt via telefon: 063-15 46 10 samt via Regionens E-tjänster med en personlig e-legitimation.

Barn-och ungdomshabiliteringen ( BUH ) är en verksamhet som ger stöd till barn och ungdomar, 0-20 år samt deras anhöriga.
Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar på neurologisk grund, som ger svårigheter i vardagen. Det kan till exempel vara utvecklingsstörning, rörelsehinder eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Läs mer...

Våra aktiviteter & evenemang

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)