Utbildningar & grupper

Utbudet vänder sig till barn och ungdomar och deras familjer som har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen samt till personal i olika verksamheter.

DIGITALT UTBUD:

På grund av rådande pandemi kommer habiliteringen inte kunna erbjuda följande fysiska kurser under vårterminen 2021. Vi rekommenderar istället digitala kurser. För mer information se under "Aktuella utbildningar och grupper" längre ned på sidan.

Diagnosutbildning om intellektuell funktionsnedsättning:

Digital utbildning som vänder sig till föräldrar, anhöriga eller andra berörda i barnets nätverk samt personal på förskola/skola.

Utbildningen som är i 5 delar tar uppkriterier för intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning på olika nivåer och möjliga medicinska förklaringar samt ett psykologiskt utvecklingsperspektiv med utgångspunkt från normalutveckling.

Kognitivt stöd – hur kan vardagen kan underlättas när man har en intellektuell funktionsnedsättning? Exempel på hur kognitivt stöd kan underlätta för att förstå, kontrollera och hantera det som händer. Fysisk aktivitet – vad har det för betydelse för hälsan? – Vad behöver man ta hänsyn till vid intellektuell funktionsnedsättning? Kommunikation vid intellektuell funktionsnedsättning – Vad är kommunikation? Hur kan kommunikationen påverkas vid intellektuell funktionsnedsättning? Tips på vad man som kommunikationspartner kan tänka på för att underlätta kommunikationen vid intellektuell funktionsnedsättning.

Föreläsare

Barnneurolog, neuropsykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped från BUH

Utbildning finns öppen att se på barn och ungdomshabiliteringens hemsida under oktober månad 2021.

https://youtube.com/playlist?list=PL25Fr7rKnfD5aF90FuAGzEBCK3Nyhq-KE

2021 TAKK-kurs:

För familjer och personal där barnet behöver tecken som stöd som en del i sin kommunikation.

https://regionuppsala.se/infoteket/hitta-tips-och-verktyg/tecken-som-alternativ-och-kompletterande-kommunikation/

Om möjligt, gå gärna kursen tillsammans med de du bor eller arbetar med.

Skriv gärna ut våra sånghäften med tecken:

Teckensånghäfte att skriva ut  Pdf, 1.1 MB.

Här hittar du tips om tecken: länkar, dataprogram, spel mm. Pdf, 197.1 kB.


2021 Autismspektrumtillstånd dag 1

På grund av pågående pandemi kommer vi inte att sända utbildningen live. Vi kommer att spela in utbildningen och sedan lägga upp en länk så fort den finns tillgänglig...

Välkommen att ta del av en inspelad version av Barn- och ungdomshabiliteringens autismutbildning, dag 1, 2 och 3.

För att titta på de olika filmerna - klicka på den bifogade länken nedan.

Autismutbildning - dag 1 - YouTube

Om du har frågor efter att du tagit del av utbildningen, kontakta oss gärna via www.1177.se om du är förälder. Övriga är välkomna att ta kontakt via mail eller via vår mottagningstelefon 063-15 46 10.

Dag 1 innehåller:

-Grundproblematik

-Tydliggörande pedagogik

-Sociala berättelser och seriesamtal

Handouts:

Grundproblematik Pdf, 508.8 kB. (pdf)                       Tydliggörande pedagogik Pdf, 1.1 MB. (pdf)


2021 Autismspektrumtillstånd dag 2

Välkommen att ta del av en inspelad version av Barn- och ungdomshabiliteringens autismutbildning, dag 1, 2 och 3.

För att titta på de olika filmerna - klicka på den bifogade länken nedan.

Autismutbildning - dag 2 - YouTube

Dag 2 innehåller:

- Vardagsfärdigheter

- Motorik

- Kommunikation

- Beteendeperspektiv

För att vara med på denna utbildningsdag är det bra om du har varit på ”Autismspektrumtillstånd dag 1"

Handouts:

Stress och autism Pdf, 112.8 kB. Problembeteenden och inlärning Pdf, 316.1 kB.

Hur kan kommunikationen påverkas vid autism och vad kan vi göra? Pdf, 628 kB.

2021 Autismspektrumtillstånd dag 3

Välkommen att ta del av en inspelad version av Barn- och ungdomshabiliteringens autismutbildning, dag 1, 2 och 3.

För att titta på de olika filmerna - klicka på den bifogade länken nedan.

Att leva vardagslivet - autism dag 3 - Annikki Svedevall, Arbetsterapeut - YouTube

Dag 3 innehåller:

Kognitivt stöd
Relationer och sexualitet

För att vara med på denna utbildningsdag är det bra om du har deltagit på Autismspektrumtillstånd dag 1 och 2.

På grund av pågående pandemi kommer vi inte att sända utbildningen live. Utbildningen spelas in och läggs upp som en här. Håll utkik.


2021 Information angående medicinsk behandling vid ADHD/ADD

Information till er som har funderingar kring behandling av ADHD/ADD med centralstimulantia.

Informationen ges via en utbildningsfilm. Klicka på länken:

Information angående medicinsk behandling vid ADHD/ADD


Aktuella utbildningar & grupper

  • Navigator ACT

    Navigator ACT finns för dig som trots alla glädjeämnen också upplever stress, oro eller nedstämdhet ...

Jag vill gärna prenumerera / avsluta min prenumeration på Barn- och ungdomshabiliteringens aktiviteter & evenemang.

Välj och skriv in din e-postadress och aktivera med knappen så får du/upphör du att få våra utskick i din mail.

Hantera prenumeration

E-postadress är en personuppgift. För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara din e-postadress i vårt webbpubliceringssystem.

Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Region Jämtland Härjedalen och raderas när prenumerationen är avslutad.

Utan samtycke kan vi inte registrera din prenumeration. Genom att skicka prenumerationsanmälan samtycker du till vår registrering av din e-postadress.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter samt om hur du går tillväga för att begära rättelse, begränsning av behandlingar m.m. på www.regionjh.se/gdpr

De utbildningar som erbjuds ger möjlighet att i möten och grupper träffa andra i liknande livssituation.

Syftet är att främja barn och ungdomars utveckling samt ge information, råd och verktyg till föräldrar och andra som kan underlätta arbetet i vardagen.

Kontinuerlig uppdatering i utbudet sker över hela året.

På kursavgifter tillkommer moms.

Ange alltid önskemål om ev. specialkost.

Observera att anmälan är bindande. För ej betalande deltagare (föräldrar och anhöriga) på utbildningar som inte avanmält ej nyttjad plats debiteras 300:- och för personal debiteras kursavgiften.

Notera att vid samtliga utbildningar gäller min och max antal deltagare.

Föräldrar till barn/ungdom under 16 år kan ha rätt till ersättning från Försäkringskassan under utbildning, kontakta FK i god tid innan.

Behandlings-/sjukresa enligt gällande regler.

Nu kan du på ett säkert sätt kontakta Barn- och ungdomshabiliteringen via e-tjänster, där kan du göra en anmälan till en kurs. Allt du behöver göra är att skaffa ett personligt användarkonto. Du välja sms- eller e-post avisering så du vet när du fått svar. För att använda e-tjänster för någon anhörig, till exempel sina barn, måste man även skaffa ett konto för dem.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se