BUH:s Brukarråd

Brukarrådet består av representanter från brukarorganisationerna, Resursenheten för Vuxenhabiliteringen och Barn- och ungdomshabiliteringen.

Brukarrådets representatener är:

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från Brukarrådet 20181203PDF

Minnesanteckningar från Brukarrådet 20190225PDF

Minnesanteckningar från Brukarrådet 20190930PDF

Minnesanteckningar från Brukarrådet 20191202PDF

Minnesanteckningar från Brukarrådet 20200224Word