BUH:s Brukarråd

Brukarrådet består av representanter från brukarorganisationerna, Resursenheten för Vuxenhabiliteringen och Barn- och ungdomshabiliteringen.

Brukarrådets representatener är:

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från Brukarrådet 20181203PDF

Minnesanteckningar från Brukarrådet 20190225PDF

Minnesanteckningar från Brukarrådet 20190930PDF

Minnesanteckningar från Brukarrådet 20191202PDF

Minnesanteckningar från Brukarrådet 20200224Word

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214