BUH:s Brukarråd

Brukarrådet består av representanter från brukarorganisationerna, Resursenheten för Vuxenhabiliteringen och Barn- och ungdomshabiliteringen.