13/11 2020 Intellektuell funktionsnedsättning- vad är det?

En utbildningsdag som vänder sig till föräldrar, anhöriga eller andra berörda i barnets nätverk samt personal på förskola/skola.

Innehåll

Kriterier för intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning på olika nivåer och möjliga medicinska förklaringar samt ett psykologiskt utvecklingsperspektiv med utgångspunkt från normalutveckling.

Psykiskt hälsa hos barn med intellektuell funktionsnedsättning – hur kan man som föräldrar ge bra förutsättningar för ett psykiskt välmående? Vad är viktigt att tänka på för att bygga psykisk hälsa vid intellektuell funktionsnedsättning.

Kognitivt stöd – hur kan vardagen kan underlättas när man har en intellektuell funktionsnedsättning? Exempel på hur kognitivt stöd kan underlätta för att förstå, kontrollera och hantera det som händer.

Fysisk aktivitet – vad har det för betydelse för hälsan? – Vad behöver man ta hänsyn till vid intellektuell funktionsnedsättning?

Föreläsare

Läkare, psykologer, arbetsterapeut och fysioterapeut från BUH

Datum & tid

Fredag 13 november 2020 kl. 09:00-16:00 med avbrott för lunch och fika

Plats

BUH Köpmangatan 24 Östersund. Lokal Länsman

Kostnad

Ingen kostnad. Uteblir man utan att ha meddelat det senast 24 timmar innan, utgår en faktura på 300 kronor  

Anmälan

Senast 24 april 2020

Kom ihåg att anmäla dig i receptionen när du kommer samt att du lämnar återbud på telefon 063-15 46 10 om du inte kan komma.

Anmälningsformulär
Det finns 60 lediga platser kvar.
Personuppgifter
Personuppgifter
Deltagare: * (obligatorisk)
Om du som uppgiftslämnare även tänker delta i evenemanget/kursen måste du också skriva in ditt namn i listan nedan. (annars stämmer inte det totala deltagarantalet)
Deltagare

Ange namn på t.ex. förskola/skola och/eller det barn utbildningen är till för

T.ex. allergier, hjälpmedelsbehov, ange namn på vilket barn ni är anhörig till eller arbetar med

Kontaktinformation

Ansvarig/upplysningar

Eva Nyström Cederberg
Arbetsterapeut
tfn: 063-154624

Anmälning endast via
formuläret nedan.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214