14/5 2020 Intellektuell funktionsnedsättning- vad är det?

En utbildningsdag som vänder sig till föräldrar, anhöriga eller andra berörda i barnets nätverk samt personal på förskola/skola.

Innehåll:

Kriterier för intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning på olika nivåer och möjliga medicinska förklaringar samt ett psykologiskt utvecklingsperspektiv med utgångspunkt från normalutveckling.

Psykiskt hälsa hos barn med intellektuell funktionsnedsättning – hur kan man som föräldrar ge bra förutsättningar för ett psykiskt välmående? Vad är viktigt att tänka på för att bygga psykisk hälsa vid intellektuell funktionsnedsättning.

Kognitivt stöd – hur kan vardagen kan underlättas när man har en intellektuell funktionsnedsättning? Exempel på hur kognitivt stöd kan underlätta för att förstå, kontrollera och hantera det som händer.

Fysisk aktivitet – vad har det för betydelse för hälsan? – Vad behöver man ta hänsyn till vid intellektuell funktionsnedsättning?

föreläsare

läkare, psykologer, arbetsterapeut och fysioterapeut från BUH

datum & tid

torsdag 14 maj 2020 kl. 9.00-16.00 med avbrott för lunch och fika

plats

BUH Köpmangatan 24 Östersund lokal: Länsman

kostnad

förälder/anhörig ingen kostnad, uteblir man utan att ha meddelat det senast 24 timmar innan, utgår en faktura på 300 kronor  

personal 1250:- + moms

anmälan

senast 24 april 2020

Kom ihåg att anmäla dig i receptionen när du kommer samt att du lämnar återbud på telefon 063-15 36 86 (Bup Östersund, avbokningar) när du inte kan delta så att ingen faktura för uteblivet besök utgår.

Anmälningsformulär
Det finns 60 lediga platser kvar.
Personuppgifter
Personuppgifter
Deltagare: * (obligatorisk)
Om du som uppgiftslämnare även tänker delta i evenemanget/kursen måste du också skriva in ditt namn i listan nedan. (annars stämmer inte det totala deltagarantalet)
Deltagare
Fakturaadress för personal på förskolor/skolor och elevhem etc.
Fakturaadress för personal på förskolor/skolor och elevhem etc.


T.ex. allergier, hjälpmedelsbehov, ange namn på vilket barn ni är anhörig till eller arbetar med

Kontaktinformation

ansvarig/upplysningar

Eva Nyström Cederberg, arbetsterapeut 063-154624

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214