23/4-4/6 2020 Föräldragrupp

Målgrupp: Föräldrar till barn/ungdomar som har kontakt med barn-och ungdomshabiliteringen.

Innehåll

Vi träffas vid fyra tillfällen för att utbyta erfarenheter runt föräldraskapet till ett barn/ungdom med funktionsnedsättning, såväl avseende svårigheter som glädjeämnen.

Datum och tid

Vi träffas 1½ timme vid fyra tillfällen:

Torsdag 23/4 kl. 16.00 - 17.30

Torsdag 7/5 kl. 16.00 - 17.30

Tisdag 19/5 kl. 16.00 - 17.30

Torsdag 4/6 kl. 16.00 – 17.30

Plats
BUH Köpmangatan 24, lokal Fjärsman

Kostnad
Ingen kostnad. Uteblir man utan att ha meddelat det senast 24 timmar innan utgår en faktura för uteblivet besök på 300 kr.

Anmälan
Senast 27/3 via formuläret nedan.

Kom ihåg att anmäla dig i receptionen när du kommer samt att du lämnar återbud på telefon 063-15 46 10 när du inte kan delta.

Anmälningsformulär
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 27 mars klockan 17.00.

Ansvarig/upplysningar

Katarina Persson Lindblom
Leg. Hälso- och sjukvårdskurator
Tel: 063-15 44 70

Marléne Arvidsson
Leg. Hälso- och sjukvårdskurator
Tel: 063-15 46 49

Anmälan endast via
forumlär nedan.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214