24/9 2020 Navigator ACT

Känner du dig nedstämd, orolig eller stressad i ditt föräldraskap? Nu finns möjlighet att delta i NAVIGATOR ACT, en grupp för föräldrar till barn med funktionsnedsättning 0 - 18 år.

Navigator ACT

En föräldragrupp som baseras på Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en form av kognitiv beteendeterapi (KBT). ACT har vetenskapligt stöd i behandling av depression, ångest och stress.

I Navigator ACT övar man på acceptans och medveten närvaro samt att göra förändringar kring prioriteringar, vila och återhämtning. Syftet är att hitta ett sätt i vardagen som främjar mående i vardagen och i ditt föräldraskap.

Förutsättningar för att delta

 • Du är förälder till barn 0 - 18 år med funktionsnedsättning.
 • Du upplever stress i föräldraskap, nedstämdhet eller oro som påverkar ditt mående.
 • Du är motiverad och kan delta i grupp.

Gruppens upplägg

8 - 16 föräldrar träffas under 5 tillfällen med en återträff ca 3 månader senare. Gruppen leds av två utbildade gruppledare. I gruppen blandas information med gruppdiskussioner och upplevelsebaserade övningar. Mellan grupptillfällena görs hemuppgifter för att praktisera nya förhållningssätt i vardagen.

Teman i Navigator ACT

 • Påfrestningar i föräldraskap samt vikten av återhämtning
 • Tankarnas och känslornas roll vid dåligt mående
 • Vad bör jag acceptera och vad kan jag förändra?
 • Medveten närvaro i vardagen och med barnet, i både lätta och svåra stunder
 • Vilka är viktiga värderingar i mitt liv?
 • Medkänsla med mitt barn och mig själv som förälder

Grupptillfällen, samtliga kl. 13.30 – 17.00

 • Torsdag 24/9 2020
 • Torsdag 8/10 2020
 • Torsdag 22/10 2020
 • Torsdag 5/11 2020
 • Torsdag 19/11 2020
 • Torsdag 11/2 2021 - Uppföljning/återträff

Intresseanmälan

Vi vill ha din intresseanmälan senast 10/9 2020.
Var god anmäl dig via formuläret nedan.

Anmälningsformulär
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 10 september klockan 15.00.

Kontaktinformation

Ansvarig/upplysningar

Katarina Persson
Tfn: 063- 15 44 70

Marléne Arvidsson
Tfn: 063- 15 46 49

Anmälan endast via
formuläret nedan.