5/5 + 19/5 2020 Att prata med sitt barn om funktionsnedsättningen

För alla föräldrar som har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen.

Vi träffas vid två tillfällen för information och erfarenhetsutbyte. Vilken kunskap om funktionsnedsättningen är barnet hjälpt av att ha? Hur kan man prata om det? Vid andra tillfället stämmer vi av hur ni gått vidare på hemmaplan.

Anmälan gäller alltså båda tisdagarna.

Datum & tid: Tisdagarna 5 och 19 maj, kl. 13.00-15.00

Plats: BUH Köpmangatan 24 Östersund

Kostnad:

Ingen kostnad, men uteblir man utan att ha meddelat det senast 24 timmar innan, utgår en faktura på 300 kronor  

Anmälan:
Senast 24 april 2020

Anmälningsformulär
Personuppgifter
Personuppgifter
Deltagare: * (obligatorisk)
Om du som uppgiftslämnare även tänker delta i evenemanget/kursen måste du också skriva in ditt namn i listan nedan. (annars stämmer inte det totala deltagarantalet)
Deltagare

Ange namn på det barn utbildningen är till för

T.ex. allergier eller hjälpmedelsbehov

Kontaktinformation

Ansvarig/upplysningar

Catherine Aaro Jonsson
Neuropsykolog
tfn: 063-15 46 15

Marléne Arvidsson
Socionom/kurator
tfn: 063-15 46 49

Anmälan endast via
formuläret nedan.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214