KONTAKT - Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar

KONTAKT är social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrum (ASD). I gruppen pratar vi om socialt samspel och gör övningar.

Målgrupp barn och ungdomar med

 • Diagnos inom autismspektrum (ASD)
 • Vetskap om sin diagnos inom autismspektrum (ASD)
 • Eget önskemål om att delta i gruppen
 • Önskemål om att prova nya sätt för socialt samspel
 • Föräldrar till ungdomar under 18 år rekommenderas ha gått Autismutbildning på Barn- och ungdomshabiliteringen eller ha motsvarande kunskaper

Genom gruppen får ungdomarna möjlighet att öva:

 • Att ta kontakt med andra
 • Förståelse för sociala regler och hur dessa kan följas
 • Medvetenhet om sig själv och andra
 • Uppfatta vad andra försöker kommunicera
 • Problemlösningsförmåga
 • Hur en kan göra i konfliktsituationer      

Gruppen kommer att ha 2 gruppledare och cirka 6 deltagare.

Gruppen träffas 12 gånger. Och föräldrar och medbjudna anhöriga/närstående träffas gång 1, 6 och 12. Gruppen kommer att ha 2 gruppledare och cirka 6 deltagare.

Innan gruppen startar kommer barnet/ungdomen att få träffa en eller båda gruppledarna för bedömningssamtal. För ungdomarna som är under 18 år ska minst en förälder delta vid denna träff och vid grupptillfälle 1, 6 och 12. . Ungdomar som är 18 år och äldre är välkomna att ta med en anhörig/närstående till första träffen samt vid första grupptillfället 1,6 och 12 om ungdomen själv vill.

Mellan träffarna får deltagarna hemuppgifter.

Gruppen har begränsat antal platser, och kommer bara att genomföras vid tillräckligt antal deltagare för att få ihop en grupp.

Om ert barn/ungdom får plats i gruppen kommer vi att kontakta er via telefon eller brev.

Plats:                                                                                          BUH Köpmangatan 24 Östersund 

Kostnad:

Ingen kostnad

Gör din intresseanmälan:

Via formuläret nedan eller via telefon till sekreterarna på telefonnummer: 063–15 46 10.

Anmälningsformulär
Personuppgifter för deltagande ungdom:
Personuppgifter för deltagande ungdom:

T.ex. allergier, hjälpmedelsbehov, annat

Kontaktinformation

Ansvarig/upplysningar          

Karolina Öst
Leg. Psykolog
063-15 41 51

Intresseanmälan endast
via formulär nedan, eller till
telefonnummer 063- 15 46 10