1/9 2022 Navigator ACT

Navigator ACT finns för dig som trots alla glädjeämnen också upplever stress, oro eller nedstämdhet i ditt föräldraskap till ett barn/ungdom med funktionsnedsättning.

Navigator ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en gruppbehandling för att främja välmående och ett flexibelt förhållningssätt i ditt föräldraskap.

Gruppens upplägg

8-12 föräldrar träffas under 5 tillfällen med en återträff ca 3 månader senare. Gruppen leds av två utbildade gruppledare. I gruppen blandas information med gruppdiskussioner och upplevelsebaserade övningar. Mellan grupptillfällena görs hemuppgifter för att praktisera nya förhållningssätt i vardagen.

Innehåll

 • Hantera stress och andra påfrestningar i ditt föräldraskap.
 • Bli medveten om tankar och känslors påverkan när du mår dåligt.
 • Acceptera dina och ditt barns upplevelser.
 • Reflektera över vad du behöver acceptera och vad du kan förändra.
 • Vara medvetet närvarande i vardagen med ditt barn i både lätta och svåra stunder.
 • Undersöka vad som är viktigt i ditt föräldraskap och inom andra delar av livet.
 • Se situationer ur flera perspektiv.
 • Stanna upp och agera så att du känner dig nöjd efteråt i olika
  föräldraskapssituationer.
 • Framhärda och genomdriva dina åtaganden även i svåra stunder.
 • Känna medkänsla med ditt barn och dig själv.
 • Hitta vila och återhämtning.

Förutsättningar för att delta

 • Du är förälder till barn 0–18 år med funktionsnedsättning..
 • Du upplever stress, nedstämdhet eller oro kopplat till föräldraskap.
 • Du är motiverad och kan delta i grupp vid alla tillfällen.

Grupptillfällen, samtliga kl. 13.30 – 17.00

torsdag 1/9

torsdag 15/9

torsdag 29/9

torsdag 13/10

torsdag 27/10

uppföljning/återträff torsdag 12/1-2023 kl. 13.30-15.30

Intresseanmälan

Vi vill ha din intresseanmälan via fotmuläret nedan senast 3/6. Vi kommer sedan att ta en telefonkontakt med dig.

Max deltagare är 12 personer.

Vid behov av ytterligare information om Navigator ACT kan du kontakta;

Katarina Persson 063- 15 44 70 eller Marléne Arvidsson 063- 15 46 49.

Anmälningsformulär
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 3 juni klockan 23.00.

Kontaktinformation

ansvarig/upplysningar

Katarina Persson 063- 15 44 70

Marléne Arvidsson 063- 15 46 49.

Anmälan endast via
formuläret nedan.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se