Navigator ACT

Navigator ACT finns för dig som trots alla glädjeämnen också upplever stress, oro eller nedstämdhet i ditt föräldraskap till ett barn med funktionsnedsättning.

Navigator ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en gruppbehandling för att främja välmående och ett flexibelt förhållningssätt i ditt föräldraskap.

Gruppens upplägg

8 - 10 föräldrar träffas under 5 tillfällen med en återträff ca 3 månader senare. Gruppen leds av två utbildade gruppledare. I gruppen blandas information med gruppdiskussioner och upplevelsebaserade övningar. Mellan grupptillfällena görs hemuppgifter för att praktisera nya förhållningssätt i vardagen.

Innehåll

 • Hantera stress och andra påfrestningar i ditt föräldraskap.
 • Bli medveten om tankar och känslors påverkan när du mår dåligt.
 • Acceptera dina och ditt barns upplevelser.
 • Reflektera över vad du behöver acceptera och vad du kan förändra.
 • Vara medvetet närvarande i vardagen med ditt barn i både lätta och svåra stunder.
 • Undersöka vad som är viktigt i ditt föräldraskap och inom andra delar av livet.
 • Se situationer ur flera perspektiv.
 • Stanna upp och agera så att du känner dig nöjd efteråt i olika
  föräldraskapssituationer.
 • Framhärda och genomdriva dina åtaganden även i svåra stunder.
 • Känna medkänsla med ditt barn och dig själv.
 • Hitta vila och återhämtning.

Förutsättningar för att delta

 • Du är förälder till barn 0–17 år med funktionsnedsättning.
 • Du upplever stress, nedstämdhet eller oro kopplat till föräldraskap.
 • Du är motiverad och kan delta i grupp vid alla tillfällen.
 • Du är fullt vaccinerad mot covid -19 (var god se info på hemsidan).

Grupptillfällen, samtliga kl. 13.30 – 17.00

Torsdag 11/11

Torsdag 25/11

Torsdag 9/12

Tisdag 21/12

Torsdag 13/1 2022

Uppföljning/återträff torsdag 7/4 2022 kl. 13.30-15.30

Intresseanmälan

Vi vill ha din intresseanmälan senast 22 oktober. Vi kommer sedan att ta en telefonkontakt med dig.

Max deltagare är 10 personer.

Vid behov av ytterligare information om Navigator ACT kan du kontakta;

Marléne Arvidsson 063- 15 46 49.

Anmälningsformulär
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 oktober klockan 23.00.

Kontaktinformation

Ansvarig/upplysningar


Marléne Arvidsson
Tfn: 063- 15 46 49

Anmälan endast via
formuläret nedan.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se