Barnneurologi - Skola / omsorg

Du som arbetar inom förskola och skola, samt även fritidsledare och tränare, kommer att möta barn med neurologiska tillstånd. Nedan finns information om epilepsi och migrän som kan vara till er hjälp.

Ett barn med Epilepsidiagnos har ökad risk att drabbas av ett krampanfall. Krampanfallen kan se olika ut, alltifrån att barnet försvinner iväg i blicken, gör enstaka avvikande rörelser till att falla ihop och krampa i hela kroppen. Det är viktigt att du som jobbar nära en elev med Epilepsi känner till hur just det barnets krampmönster brukar se ut.

Vissa barn har en förhöjd risk att drabbas av ett långvarigt krampanfall och i sådana fall har de fått utskrivet akutmedicin. Om barnet får ett sådant krampanfall är det viktigt att du som vuxen i barnets närhet vet hur du ska agera.

Om barnet får en kramp är det viktigt att hålla koll så att barnet håller fria luftvägar, om barnet faller ihop så ska man lägga henne/honom i framstupa sidoläge. Om barnet har en känd epilepsi så ska medicin finnas i barnets närhet och du bör veta hur man ger läkemedlet. De flesta läkemedel som är kramplösande ges i ett akutläge i munnen. Läkemedlet ges om barnets kramp ej har gett vika inom 5minuter. Man bör även ringa 112 om barnet har en kramp som ej viker på 5minuter.

Här finns en instruktionsfilm för hur du bör agera och ge medicin vid ett akut krampanfall: Buccolam®, Neuraxpharm (medicininstruktioner.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att ett barn med Epilepsi inte begränsas i sin vardag pga sin sjukdom. Man bör dock hålla extra uppsikt över ett barn med krampsjukdom i situationer där en eventuell kramp skulle kunna bli farlig, tex om barnet leker/simmar i vatten, klättrar i träd, cyklar på skolgården osv.

Man bör som vuxen stötta barnet att vara med i alla aktiviteter som erbjuds och om osäkerhet finnes kring vissa situationer så bör man i första hand prata med barnets anhöriga, men man får även gärna höra av sig till barnets ansvarige läkare eller sjuksköterska för att få råd och stöd.

Första hjälpen vid ett epilepsianfall


Migrän innebär en ökad tendens att få svår huvudvärk. Huvudvärken sitter ofta på en sida, är pulserande/tryckande, barnet blir ofta ljus- och ljudkänslig, eventuellt illamående och behöver ibland gå undan till ett mörkt rum för att få vila.

Ibland har barn med migrän förkänningar innan huvudvärken kommer, det kan innebära ljusblixtrar i synfältet, smygande huvudvärk, illamående m.m. Ibland har barnet fått medicin för att minska risken för ett svårt migränanfall och isåfall så är det bra om barnet tar medicinen så snabbt som möjligt, gärna redan under sina förkänningar. Medicinen består oftast av ipren och/eller alvedon. Ibland finns en nässpray utskrivet. Det kan vara bra att kommunicera med barnet och dess familj ang vilken läkemedelsbehandling som är ordinerad. Ibland räcker inte medicinen och barnet måste ändå få möjlighet att gå undan en stund och vila bort huvudvärken. Diskutera gärna med familjen så att det finns en plan för när detta händer. I vissa fall kanske barnet måste åka hem för att huvudvärken är så svår, men i andra fall så kan barnet må bättre efter en stunds vila på plats i förskolan/skolan.

Samtala även gärna med barnet och dess föräldrar ang vad som brukar öka risken för att barnet får huvudvärk. Tex att det är stökigt i klassen, barnet sitter långt från tavlan, har fått för lite sömn, för lite mat osv. På så sätt kan du som vuxen i barnets närhet stödja barnet så att risken för migränanfall minskar genom att exv påminna om att ta ett mellanmål, sitta långt fram i klassrummet osv.

Om du som personal i närheten av ett barn med Migrän har frågor eller funderingar så är ni välkomna att höra av er till barnets behandlande läkare eller sjuksköterska på barnkliniken i Östersund.