Barnobesitas - Besök

Interiör från Barnmottagningen 2

När man kommer till barnobesitas mottagningen får man alltid träffa en läkare, sjuksköterska och en dietist. Sjuksköterskan och dietist är behandlarna och läkaren träffar man vid behov eller vid årskontroller. Vid behov träffar man även fysioterapeut och kurator. Äldre barn/ungdomar träffar vi tillsammans med föräldrar och enskilt. För de yngre barnen har vi mestadels föräldrasamtal.

Inför första besöket görs provtagning från 9 årsålder och sedan varje/vartannat år. Vikt och längdmätning samt blodtryckskontroll var tredje månad.