Barnobesitas - Matvanor

En flätad korg fotad ståendes i halm på marken, fylld med höstskördor som ljung, morötter och olika kålhuvuden och lök.

Behandling av matvanor vid barnobesitas utgår från att hitta förändringar i de befintliga matvanorna så att energiintaget minskar och därmed graden av obesitas sjunker. Utmaningen är att hitta förändringar som leder till ett minskat energiintag och som är hållbart över tid.