Porträtt på en person.

Disputerar på distans. På grund av coronapandemin fick Ina Asklund skjuta fram sin disputation ett halvår: "Det var snopet. I mars var vi inte lika vana vid tekniken kring distanslösningar, så det fanns en oro för hur det tekniska skulle fungera. Sedan dess har jag varit med på de disputationer som gjorts digitalt här, och de har gått bra – så jag känner mig trygg med att det kommer att funka." Foto: Sara Rönnberg

Stärker kvinnor genom forskning och utveckling

Forskningen på egenbehandling av urininkontinens med hjälp av mobilappar fortsätter att leverera framgångsrika resultat. Nu disputerar nästa i raden av forskare från succéprojektet Tät.nu.

”To all women.”

Så inleds Ina Asklunds avhandling.

– Det som jag har forskat på ska komma till nytta för kvinnor. Vi har försökt ta fram något som vi tror kan vara värdefullt för kvinnor och minska besvär som väldigt många har. Det är det jag vill bidra med, säger Ina Asklund, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och distriktsläkare på Krokoms hälsocentral.

Till alla kvinnor, eller till en stor del av dem, vänder sig det hon jobbat med och forskat på under de senaste åren – mobilappen Tät.

Appen, som tagits fram i forskningsprojektet Tät.nu, används för att behandla ansträngningsinkontinens, alltså när det läcker urin vid till exempel träning, hopp, hostningar eller nysningar. Den typen av inkontinens är vanlig bland kvinnor, upp till 40 procent beräknas vara drabbade, men bara cirka en tredjedel av dem söker hjälp.

För att nå ut till fler utvecklades Tät-appen, en typ av träningsapp med fokus på bäckenbottenträning – något som både kan behandla och förebygga ansträngningsinkontinens.

För den som tidigare läst om forskning från Region Jämtland Härjedalen kan forskningsprojektet och appen klinga bekant. Ina Asklund är den tredje i raden av doktorander från Region Jämtland Härjedalen i forskningsgruppen som leds av Eva Samuelsson, professor och specialistläkare i allmänmedicin i regionen. Tidigare har Emma Nyström och Malin Sjöström, båda läkare i regionen, disputerat med avhandlingar inom projektet.

Framsidan på en avhandling med texten A mobile app for self-management of urinary incontinence: treatment effect and user experience

Illustrationerna och grafiken – som exemplifieras på framsidan av Ina Asklunds avhandling – lyfter användarna av Tät-appen som något som gör den lättare och trevligare att använda. Illustratör är Kati Mets. Foto: Sara Rönnberg

Resultat som når hela vägen

Studierna som gjorts av Ina Asklund och hennes forskarkollegor i projektet har funnit att kvinnorna som använde Tät-appen fick mindre inkontinenssymtom, färre urinläckage och bättre livskvalitet efter tre månader jämfört med en kontrollgrupp. Bland de som använde appen blev 92 procent bättre och 56 procent blev mycket eller väldigt mycket bättre. Höga förväntningar på behandlingen från början var kopplat till ett lyckat behandlingsresultat. I den studien ingick 123 kvinnor.

– Vi har både testat hur appen funkade i en forskningsstudie, sedan släppt den fri så att vem som helst kan använda den gratis, och så ville vi också följa upp vad som hände då. Det verkar som att den funkar även när den är fritt tillgänglig. Och många verkar vilja ha den, den används mycket och är uppskattad, säger Ina Asklund och fortsätter:

– På det sättet är det här väldigt rolig forskning, det är så tydligt att det är till nytta för patienter. Och vi kan se att vi har resultat som har nått ut hela vägen – att få följa hela den processen är jättekul.

Känsla av att tas mer på allvar

Ina Asklund intervjuade 15 av kvinnorna i studien för att få en bredare bild av vad användarna tycker om den. Fördelar som lyftes var tillgängligheten, att alltid kunna ha appen med sig i sin mobiltelefon, och påminnelsefunktionen.

– Många sade att de försökt så många gånger att få till bäckenbottenträningen. De vet att de ska, men får inte till det i vardagen. Men när de har påminnelserna är det som att någon säger till dem att nu ska de träna. Det var väldigt uppskattat, säger Ina Asklund.

En annan tydlig fördel med appen var att användarna fick upplevelsen av att inkontinens togs mer på allvar och blev mer prioriterat.

– Det hade känslan av att det satsades på dem, ”nu finns det något för oss”. Det tyckte vi var intressant. Det verkar som att användandet av ny teknik ger känslan av att problemet får lite mer status – och att det kanske känns lite mindre pinsamt. Det blir mer som vilken träningsapp som helst, säger Ina Asklund.

I avhandlingen intervjuas även personer som inte blivit hjälpta av bäckenbottenträning. De får information om att de ska vända sig till vården om de inte känner skillnad efter tre månader. På så sätt kan appen, även om den inte räcker som behandling för alla, ändå vara en informationsspridare om inkontinens.

– De hade kanske inte tagit steget att kontakta vården för att få mer hjälp, det kan för många kännas som en lite för stor grej att göra. Men börjar man med appen blir det mer stegvis och så vet de att de kan gå vidare om de vill, säger Ina Asklund.

Ett oväntat sidospår

Under tio månader var det 10 456 gravida och nyförlösta kvinnor som laddade hem den fritt tillgängliga appen och svarade på en kort enkät. Det motsvarar en tiondel av alla gravida och nyförlösta i Sverige under samma period. Även bland dessa kunde man se att en majoritet fick minskade besvär med inkontinens efter tre månader.

Detta är något som Ina Asklund nu kommer att sammanställa mer information om och komplettera forskningen med.

– När vi släppte appen fri för nedladdning upptäckte vi att 40 procent av de som använder den är gravida eller nyförlösta, vilket var ny information för oss och något vi inte hade med i vår första forskningsstudie. Och just att många använde den som förebyggande träning hade vi inte testat i vår forskningsstudie, utan det var något vi upptäckte när vi släppte den.

Porträtt på en person som står utomhus utanför Regionens hus.

"Det är en förmån att få kombinera flera saker i sitt yrke", säger Ina Asklund som forskar, jobbar som distriktsläkare och undervisar läkarstudenter i allmänmedicin. Foto: Sara Rönnberg

Sprids över världen

I dag är Tät-appen översatt till sex olika språk och har laddats ner i flera länder. Målet är att den ska kunna fortsätta användas.

– Vi måste hela tiden se till att den är aktuell och uppdaterad med den senaste forskningen. Den är ju gratis nu, något vi funderar på är hur vi ska finansiera den i framtiden, säger Ina Asklund.

Inom Tät.nu har även två andra inkontinensappar utvecklats, dels en för män, dels en för kvinnor med träningsinkontinens, där man blir plötsligt kissnödig och snabbt måste kissa, eller en blandform av inkontinens. Den appen heter Tät II och är också testad i en studie, även den med väldigt bra effekt. Målet nu är att nå ut till fler patienter även med Tät II.

– Den är svårare att släppa helt fritt, för man kan behöva en del undersökningar i vården innan man använder den. Jag ska tillsammans med forskarkollegorna i Tät-projektet försöka hitta ett sätt att föra in den inom vården. Den ska ju förhoppningsvis förenkla och förbättra arbetet både för läkare och patienter, säger Ina Asklund.

Våga prova på forskning

Det arbetet ska hon ta tag i parallellt med att hon fortsätter att jobba kliniskt – och att undervisa. Till vardags är Ina Asklund distriktsläkare på Krokoms hälsocentral. Hon undervisar även i allmänmedicin för läkarstudenter på det regionaliserade läkarprogrammet i Östersund.

– Det är en sådan förmån att få kombinera flera saker i sitt yrke. Att undervisa är jättekul. Och att jag kan få forska men fortfarande vara distriktsläkare i Krokom – det är superkul tycker jag. Hade jag ställts mellan att bara forska i fyra, fem år och inte jobba kliniskt, då hade det varit mycket svårare att välja, säger hon.

Vad vill du förmedla till andra som funderar på att forska – eller som kanske inte ens tänkt tanken?

– Våga prova om du får chansen! Jag kom in på det för att jag jobbade med Eva Samuelsson (Ina Asklunds handledare och forskningsledare för Tät.nu, reds. anm.) i Krokom. Hon berättade om sin forskning och visade att det var ett alternativ att forska. Hon erbjöd mig att testa och jobba med data hon hade i någon vecka. Jag tyckte det var jättespännande, och på så sätt kom jag in i projektet och deras sammanhang och blev sugen på att fortsätta.

– Det kan vara svårt att veta om du vill disputera om sju år – men jag rekommenderar att prova på om du får chansen att vara med i något projekt, ett utvecklingsarbete eller hjälpa till i någon forskningsstudie.

Hur kan vi få fler att forska i Region Jämtland Härjedalen tror du?

– Jag tänker att det är viktigt att vi berättar att vi forskar och pratar om det, vid fikabordet till exempel. Träffar man aldrig på någon som forskar, hur ska man då veta att möjligheten finns? Forskningen bidrar till utveckling av verksamheten och till att det blir bättre för patienter på sikt. Det är ändå målet med all forskning, att det ska driva olika behandlingar och utredningar att bli bättre. Vi som forskare har ansvar att sprida det vi gör – då finns det chans att fler hoppar på.

Text & Foto: Sara Rönnberg

Ina Asklund

Yrke: Distriktsläkare vid Krokoms hälsocentral, forskare och adjungerad adjunkt vid Umeå universitet.

Kommer från: Knivsta

Bor i: Östersund

Jobbat i Region Jämtland Härjedalen sedan: 2005 (började med AT då)

Varför blev du läkare? När jag var yngre gillade jag naturvetenskap och biologi och ville jobba med människor. Och min mamma är barnmorska, jag tror att jag var lite inspirerad av henne och att vården var något kul.

Länk till avhandlingen: "A mobile app for self-management of urinary incontinence: treatment effect and user experience"

Disputationen: 18 september klockan 13.00. Allmänheten kan delta via direktsändning på Youtube, youtu.be/WGUOmE3oP20.

Inkontinens och Tät.nu

Urininkontinens är vanligt hos kvinnor, cirka 25–45 procent har någon form av ofrivilligt urinläckage. Den vanligaste typen är ansträngningsinkontinens, alltså läckage vid fysisk aktivitet, hosta eller nysning.

Som förstahandsbehandling rekommenderas bäckenbottenträning och livsstilsförändringar vid alla typer av urininkontinens. Upp till två tredjedelar blir hjälpta av detta men ändå söker de flesta inte vård för sina besvär.

E-hälsa har visat sig kunna sänka barriärerna och vara ett kostnadseffektivt sätt att nå ut med effektiv behandling till många. Därför utvecklades mobilappen Tät® inom forskningsprojektet Tät.nu vid Umeå universitet och Region Jämtland Härjedalen.

Appen innehåller information om inkontinens, livsstilsråd, bäckenbottenövningar, påminnelse- och statistikfunktion. Den är kostnadsfri och har hittills laddats ned av över 100 000 personer i 117 länder. Tät® är den första appen för behandling av urininkontinens som utvärderats vetenskapligt.

Läs mer

Tät.nu – allt om forskningsprojektet och apparna för bäckenbottenträning.

Artikel: Emmas forskning visar: Mobilappen hjälper kvinnor med inkontinens [januari 2019]

Artikel: Ny app i mobilen hjälper män med urinläckage [juni 2018]

Artikel: Nästan fyra forskningsmiljoner till Tät.nu [april 2017]

2 av 2 gillar detta