Nyhetsarkiv regionjh.se


 • ”Stafettläkare” sprang mot cancer
  Svett, skratt och kamratskap, allt detta bjöd loppet mot cancer som arrangerades för några helger sedan i Östersund. 42 km per lag, ett marathon med andra ord. Laget fick bestå av valfritt antal deltagare, så med totalt nio löpare beredda formade Henrik Jonsson, läkarchef på medicinavdelningen på Östersunds sjukhus två jämnbra lag. Stafettläkarna lag vit och lag blå.

 • Vård i nära samverkan i Härjedalen – med sikte mot framtiden
  Region Jämtland Härjedalen och Härjedalens kommun planerar en ny hälsocentral och ett nytt särskilt boende för äldre i gemensamma lokaler i Funäsdalen.

 • Vård i nära samverkan i Härjedalen – med sikte mot framtiden 
  Region Jämtland Härjedalen och Härjedalens kommun undersöker möjligheterna till närmare samarbete i vårdfrågor i framtiden – bland annat i bygget av ny hälsocentral och nytt särskilt boende för äldre i Funäsdalen. På en informationsträff berättar vi mer om planerna.

 • Ambulanssjukvården tar digitalt jättekliv
  Från och med måndagen tar ambulanssjukvården i Region Jämtland Härjedalen ett stort steg från att ha legat sist i den digitala journalvärlden till att ligga främst i Sverige på området.

 • Regionstyrelsens sammanträde 2018-10-24
  Vid regionstyrelsens oktobermöte behandlades bland annat bemanningsfrågor, sjukskrivningar, vaccinationer och ekonomi.

 • Övning som räddar liv – nya dockor ger feedback
  Nu är man i full gång med verksamheten på sjukhusets minivariant av ett kliniskt träningscentrum, KTC. Steg 1 i ett projekt som ska ge en samlande enhet för utbildning; framför allt så kallad färdighetsträning. Att öva på att sätta nålar och katetrar till exempel. Det görs på så kallade attrappdockor.


 • Samernas åsikter är viktiga för att skapa bättre hälso- och sjukvård
  Nätverket för samisk hälsa vill undersöka hur landstingen och regionerna i norr kan öka sina samiska språk- och kulturkompetenser för att göra hälso- och sjukvården mer likvärdig. Samernas åsikter är viktiga i det arbetet.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se