Folkhälsa

Välkommen till folkhälsosidan!

Här hittar du som personal information om  aktuella arbeten, statistik och rapporter, kurser och utbildningar, reportage och folkhälsoinspiration. För levnadsvaneinformation och behandlingar hänvisar vi till Sjukvårdsrådgivningens hemsida 1177.se.
Under fliken Kontakt hittar du telefonnummer och mailadresser till oss som jobbar på Folkhälsoenheten. Väl mött!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nyheter

Nu blir det enklare att klamydiatesta sig


Fler jämtar och härjedalingar som har haft oskyddat sex ska vilja testa sig – det är förhoppningen nu när Region Jämtland Härjedalen kan erbjuda klamydiatest via nätet.

Trots att klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen som regleras av smittskyddslagen, så är det långt ifrån alla som testar sig om de har haft oskyddat sex.
Region Jämtland Härjedalen är näst sist ut i landet att kunna erbjuda klamydiatest via nätet.

Mer om klamydia och provtagning finns att läsa på:
1177.se/jamtland-harjedalen  www.zmittskyddet.se


Läs hela pressmeddelandet HÄR (pdf, 132 kB)

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)