Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Stolpe in för fler laddstolpar och robotiserad återvinning
  Under dagens sammanträde i regionala utvecklingsnämnden beviljades medfinansiering för två projektet som ska ge ett renare och klimatsmartare län. Lundstams Återvinning AB beviljas 6 000 000 kronor i delfinansiering för utbyggnad av en robotlinje vilken kommer robotisera företagets materialåtervinning. Projektet Stolpe in för stad och land Mellersta Norrland (SiSL) beviljas i sin tur 1 400 000 kronor för att accelerera utbyggnaden av laddstolpar för laddbara fordon.

 • Reaktioner Stockholmsfokus i statlig utredning om besöksnäringen
  Idag antog regionala utvecklingsnämnden ett yttrande gällande den statliga utredningen om besöksnäringen. Bland annat poängteras vikten av en utvecklad infrastruktur och att utredningen håller sig på en nationell nivå.

 • De fixar mötet - lär känna Kurs och konferens
  Kurs och konferens servar Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner då kurser, konferenser och andra större möten ska arrangeras. Enheten består av Gitte Moe och Lotta Stenberg.

 • Styrelse med fokus på ekonomisk uppföljning
  Regionstyrelsen har godkänt en rad uppföljningar och även godkänt månadsrapporten efter februari. En tidig ekonomisk prognos för 2018 visar ett underskott på 200 miljoner kronor.


 • Högintensivt förbättringsarbete på ögonmottagningen
  Intensivt arbete med fokus på att lära, testa, studera och genomföra. Så beskrivs metoden förkortad HIFA. Att förbättra med fokus på kundens behov. Alla ska med på tåget. Det innebär att arbetet kommer att leda till ett ändrat sätt att jobba, inklusive förändringar av både beteenden och kultur på arbetsplatsen i fråga. På ögonmottagningen på Östersunds sjukhus har man testat HIFA i skarpt läge.

 • Svegs hälsocentral utmärker sig positivt i nationell undersökning
  Svegs hälsocentral är en av de hälsocentraler som förbättrat sig mest i hela landet. När patienter skattar tillgängligheten på Svegs hälsocentral har de gått från 38 procent (2015) till 79 procent (2017).

 • Roboten Roberta banar väg för framtidens kirurgi
  Kirurgin i Region Jämtland Härjedalen går in i en ny fas när vi inför robotkirurgi. Ett stort steg framåt för operationsverksamheten – och en välkommen utveckling för såväl personal som patienter.

 • 289 ungdomar skrev kontrakt med ÖFK
  Med sin signatur lovade de spelarna från Östersunds fotbollsklubb och en av sina föräldrar att inte dricka alkohol eller ta droger. I gengäld fick de ett säsongskort och fritt inträde på ÖFKs hemmamatcher.

 • Östersunds el-bussar, ett steg närmare ett fossilfritt län 2030
  Från och med den 17 mars blir det möjligt att åka elbuss på linje 6 mellan Torvalla Centrum och Brittsbo. Östersund blir en av de första städerna i Sverige med rena elbussar, tidigare är det bara Umeå och Göteborg som har satsat på batteridrivna bussar.

 • Efter styrelsen - Utveckling och förbättring i sjukvården
  Sjukvården utvecklas och förbättras ständigt, även i Region Jämtland Härjedalen. Jag vill nämna några ärenden på regionstyrelsens februarimöte som beskriver den utvecklingen.

 • Med gastronomi som språngbräda ut i världen
  - Vi måste våga gå utanför vår comfort zone, det är då det verkligen börjar hända spännande grejer! Så låter det när Dag Hartman, projektledare för Creative Region of Gastronomy berättar om möjligheterna han ser i sitt uppdrag.

 • Trångt om vårdplatser på Östersunds sjukhus
  Just nu har vi många patienter med svår influensa på Östersunds sjukhus och därför trångt om vårdplatser. Det innebär att väntetiden på akuten kan bli längre för de patienter som inte bedömts som mest akut sjuka. Detta beror i sin tur på att det tar längre tid att göra plats för patienter från akuten som ska läggas in på vårdavdelning.Ring gärna 1177 eller besök 1177.se som en första åtgärd om du eller någon anhörig behöver vård under helgen.Ring alltid 112 vid misstanke om livshotande tillstånd

 • KISS – ur en hängiven samlares perspektiv
  - Det har aldrig funnits något som heter ”lagom” när det gäller mitt förhållande till KISS, konstaterar Alexander Johansson under det att han rättar till en tight glittertrikå i en av Jamtlis glasmontrar. En trikå som slutit tätt runt bandmedlemmen Gene Simmons kropp under många konserter överallt på vårt klot. Nu visas den på Jamtli tillsammans med andra scenkostymer, exceptionellt höga platåboots och många troliga och otroliga ting ur KISS garderober.

 • ”En sådan här dag ger kraft att jobba vidare”
  Feminism för allas lika värde på Storsjöteatern inleddes starkt när inkomna #metoo berättelser från kvinnor i Jämtland Härjedalen lästes upp. Berättelserna handlade bland annat om våldtäkter, sexuella trakasserier och övergrepp.

 • Hur mår invånarna i Jämtland Härjedalen?
  Under våren får 9 600 invånare i Jämtland Härjedalen ”det blå kuvertet” i sin brevlåda. Det är Folkhälsomyndighetens återkommande nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor som genomförs. I år satsar Region Jämtland Härjedalen än en gång på att komplettera undersökningen med ett större urval i regionen.


 • Klamydiatest via nätet utökas med gonorré
  I november 2016 blev det möjligt att göra klamydiatest via nätet i Jämtland Härjedalen. Den 1 mars i år utökas testet till att även innefatta gonorré

 • Klamydiatest via nätet utökas med gonorré
  I november 2016 blev det möjligt att göra klamydiatest via nätet i Jämtland Härjedalen. Den 1 mars i år utökas testet till att även innefatta gonorré.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se