Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Patienter i Region Jämtland Härjedalen är mest nöjda med primärvården
  Patienterna i Jämtland Härjedalen har bäst upplevelse av primärvården i Sverige, tätt följd av Halland och Kalmar som fortsatt har nöjda patienter. Det visar Nationell Patientenkät inom primärvården som genomfördes under slutet av 2019.

 • Åsas stora dröm går i uppfyllelse
  - Jag tycker om att åka längdskidor, det har jag gjort sedan jag var liten. Och allt sedan jag började i skidgruppen inom Parasport har min stora dröm varit att komma med på Pre Games. Så det här ska bli jätteroligt.

 • Folkfest och hälsosatsning
  Det blir inget Special Olympics World Winter Games 2021, men det innebär inte att det inte händer någonting alls på den fronten. Den 1–4 februari genomförs Special Olympics Sweden Invitational Games. Det var egentligen tänkt som en slags testspel och en förfest inför världsspelen 2021, men nu får man istället se det som ett startskott för den hälsosatsning som Svenska Parasportförbundet initierat. Och en riktig folkfest kommer det att bli! Över 300 deltagare från cirka 20 länder möts i tävlingar med hundra procent idrottsglädje som grund.

 • Avslutade förhandlingar gällande arbetstidsavtal med Kommunal och Vårdförbundet
  Från och med 6 april gäller Allmänna Bestämmelser för medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen. Detta innebär att alla lokala arbetstidsmodeller, som exempelvis Östersundsmodellen, kommer att upphöra.

 • Pressinbjudan:Förnybart i tanken - Biogaskväll för tunga transporter
  Välkommen till en biogaskväll för tunga transporter, onsdag den 29:e januari på Frösö Park, Östersund. Det nya projektet Förnybart i tanken anordnar eventet i samarbete med Länsstyrelsen Jämtlands län.

 • Utvecklande ledare ska lyfta Region Jämtland Härjedalen
  Region Jämtland Härjedalen satsar på sina chefer. Med start i höstas har enhetschefer inom en rad verksamheter utbildats i utvecklande ledarskap – och fler står på tur. Målet är en gemensam syn på ledarskap – och medarbetarskap – för att i slutändan förbättra både arbetsmiljö och ekonomiskt resultat.

 • HBTQ-diplomering gav ögonöppnare och aha-upplevelser
  Under hösten har hud- och könsmottagningen vid Östersunds sjukhus och regionens kommunikationsavdelning genomgått en utbildning kring bemötande och kunskap om normer och konsekvenser utifrån ett hbtq-perspektiv. I torsdags var det diplomeringsdags!

 • Kunskapsutbyte i Östersund när regionen stod värd för nationella donationsdagar
  Det årliga nationella donationsmötet arrangeras vart sjätte år av norra sjukvårdsregionförbundet. 20–21 januari 2020 var det Östersunds tur att stå värd för mötet. Ett välfyllt program lockade donationsansvariga läkare och sjuksköterskor, vävnadssamordnare och transplantationskirurger och transplantationskoordinatorer från hela Sverige.


 • Stockholmskontor blir ny mötesplats för Region Jämtland Härjedalen 
  Det nya Stockholmskontoret blir en ny träffpunkt och mötesplats för att lättare kunna vårda kontakter, nätverk och genomföra möten i Stockholm för Region Jämtland Härjedalen. 


 • Lokalproblemen i Odensala HC får tillfällig lösning
  Regionstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att godkänna ett förslag om att hyra in tillfälliga modulsystem för att kunna lösa Odensala Hälsocentrals lokalproblem.

 • Från minus till plus i reviderad Regionplan
  Nya prognoser för statsbidrag, skatteintäkter, kostnadsutjämning och pensionskostnader gör att styrelsen föreslår en revidering av budgeten. Det budgeterade resultatet på -79,2 miljoner kronor ändras till ett positivt resultat på 99,9 miljoner kronor för år 2020.

 • Är ekonomin fixad nu?
  Det budgeterade resultatet på -79,2 miljoner kronor ändras till ett positivt resultat på 99,9 miljoner kronor för år 2020. Det betyder inte att vi kan sluta jobba för en mer kostnadseffektiv verksamhet.

 • Region Jämtland Härjedalen ser över förutsättningarna för palliativ vård
  Med anledning av de rapporter som kommit från personal på Storsjögläntan har regiondirektör Hans Svensson beslutat om en kartläggning av verksamheten för att identifiera eventuella förbättringsområden.

 • Åre hälsocentral fick oväntad pantpeng
  - Jag är glad och mycket stolt! Det säger Sofia Leje, specialist i allmänmedicin och psykiatri och verksamhetschef på Åre hälsocentral.


 • 50 år av råd och stöd via telefon
  Nu i januari är det 50 år sedan telefonrådgivningen startade i Jämtland Härjedalen. Sjukvårdsrådgivning på telefon har alltid fyllt ett behov genom att göra vården mer tillgänglig, oavsett om man behöver vägledning till rätt vårdinstans eller egenvårdsråd. Ny teknik, exempelvis smarta mobiler, gör också att tjänsten utvecklas mer och mer.

 • Sjukvårdsrådgivning på telefon – 50 år
  Nu i januari är det 50 år sedan telefonrådgivningen startade i Jämtland Härjedalen. Sjukvårdsrådgivning på telefon har alltid fyllt ett behov genom att göra vården mer tillgänglig, oavsett om man behöver vägledning till rätt vårdinstans eller egenvårdsråd. Ny teknik, exempelvis smarta mobiler, gör också att tjänsten utvecklas mer och mer.

 • Hållbarhet viktigt ledord för årets handledare
  Kloka tankar om arbetsglädje och konsten att balansera karriär och privatliv – och djupa samtal om etik och om döden. Det är några av styrkorna som Region Jämtland Härjedalens underläkare lyfter hos Årets handledare 2019: Anna-Karin Roos, överläkare på neurologimottagningen vid Östersunds sjukhus.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se