MATERIAL HÄLSOBESÖK

Välkommen till Barnhälsovården Jämtland

Den här sidan vänder sig till dig som är vårdgivare. Här hittar du riktlinjer, styrande dokument, utbildningar och kontaktuppgifter mm.


 • Coronaviruset - Covid-19
  Sedan december 2019 pågår ett utbrott av ett nytt coronavirus, covid-19, med början i Kina men med spridning i fler länder. Här har vi samlat viktiga länkar med information för dig som är anställd inom Region Jämtland Härjedalen.
  Information till dig som anställd: I första hand publicerar vi allt som gäller BVC-verksamhet i Teams BHV och den särskilt upprättade kanalen: "Coronavirus - Covid 19". Det är av stor vikt att ni håller er uppdaterade i Teams dagligen. Regionövergripande information till dig som anställd:http://regionjh.se/4.613e2f39170d0c32a95e8.htmlLänktips till föräldrar och barn: Rädda Barnens tips och råd till föräldrar på olika språk om att vara hemma med barn under coronatider, hur en pratar med sina barn om corona, och information riktad direkt till barn (video och text).https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Försäkringskassan – det här gäller: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-gallerFolkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
  -----------------------------------------------------------------------------

 • Rotavirusvaccin och Nationell upphandling barnvaccinationsprogrammet
  Det har varit en vecka med en del nyheter för barnvaccinationsprogrammet, hoppas det har förlöpt utan större störningar eller incidenter. Det har varit relativt tyst här hos oss, ett gott tecken tänker vi.Påminner lite information från BHV-träffen om uppdaterade hjälpmedel och länkar här på BHV hemsidanRotavirusvaccin:
  • Vaccination av barn Vägledning enligt föreskrifter och rekommendationer (Folkhälsomyndigheten) - ligger under Verktyg
  • Folkhälsomyndighetens Informationsmaterial För vårdpersonal samt Föräldrainformation/Faktablad (flera språk) , om rota, barnvaccinationsprogrammet, riktade program samt om ditt barn är ovaccinerat – ligger under Länkar och under Föräldrainformation
  • E-utbildning om vaccination mot rotavirusinfektion Folkhälsomyndigheten (motsvarande presentation på BHV-dagar i april) med kontrollfrågor - ligger under Nyheter här under
  • Presentation utbildning BHV Region JH: Rotavirusvaccin i Barnvaccprogrammet 190901 Pdf, 1.1 MB.
  Nationell upphandling:
  • Länk till ny hemsida SKL Kommentus sida om barnvaccinationsprogrammet Vacciner som ingår , Beställning , Leverantörer , vidare länkar till Folkhälsomyndigheten Riktlinjer och rekommendationer samt för att Rapportera avvikelser på leverans, reklamation mm , - ligger under Länkar
  Rikshandboken är uppdaterad om både rotavirusvaccin och nationell upphandling.
  Som alltid, hör av er om frågor eller funderingar, eller tips på innehåll till sidan.
  -----------------------------------------------------------------------------

 • OBS om beställning rotavirusvaccin inför start allmän vaccination den 1 sept
  -Beställ Rotarix ® först från måndag den 26 augusti-

  Vad vi förstår har GSK, leverantör av Rotarix ® gått ut med information att man kan lägga beställning redan den 15/8. Vill dock uppmärksamma att om man gör en beställning före den 26/8 så blir inte beställningen enligt det nya avtalet, dvs leverantören har rätt att sätta eget pris och villkor då det inte finns ett gällande avtal. Rekommenderar därför alla att vänta med beställning av Rotarix ® till måndag den 26 augusti . Vaccinet ska då levereras till att kunna börja vaccinera från och med måndag den 2 september.
  -----------------------------------------------------------------------------

 • Förtydligande upphandlade vacciner, beställning och nytt MPR-vaccin
  Från 1 januari 2019 har vi en ny vaccinupphandling, listan Upphandlade vacciner/Region Västernorrland gäller och nås som tidigare via LÄNKAR här till vänster.
  Uppmärksammar några nyheter här Pdf, 136.4 kB.
  -----------------------------------------------------------------------------

 • WHO listar vaccinskepsism som ett av tio hot mot världshälsan 2019
  WHO-Ten threats to global health in 2019
  Skepsis inför vaccinationsprogram är ett hot mot det framgångsrika arbetet att förhindra sjukdomar som kan undvikas med hjälp av vaccination. Vaccin förebygger 2-3 miljoner dödsfall årligen globalt och är en av de mest kostnadseffektiva insatserna att förhindra sjukdom.
  Anledningen till att den enskilde väljer att inte vaccinera är komplex konstaterar WHO SAGE Working group on vaccine hesitancy men framhåller att lokal hälsovårdspersonal är den grupp som innehar det högsta förtroendet och inflytandet när det gäller enskilda människors beslut omkring vaccination. Den lokala hälsovårds-personalens arbete behöver fortlöpande stöd att förmedla tillförlitlig och trovärdig information om vacciner och vaccination.
  -----------------------------------------------------------------------------
Hantera prenumeration

E-postadress är en personuppgift. För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara din e-postadress i vårt webbpubliceringssystem.

Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Region Jämtland Härjedalen och raderas när prenumerationen är avslutad.

Utan samtycke kan vi inte registrera din prenumeration. Genom att skicka prenumerationsanmälan samtycker du till vår registrering av din e-postadress.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter samt om hur du går tillväga för att begära rättelse, begränsning av behandlingar m.m. på www.regionjh.se/gdpr

Tema Barn och Föräldrar på 1177.se
Rikshandboken, barnhälsovård för professionen

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se