Välkommen till Barnhälsovården

Barnhälsovård är en mångfasetterad verksamhet vars syfte är att främja hälsa och utveckling hos alla barn, att tidigt identifiera problem som rör barns tillväxt och utveckling, att förebygga ohälsa hos barn samt bekräfta och stödja föräldrar i deras föräldraskap.

Nyheter
 • 2019-10-17
  BHV-dagar 14 & 15 oktober
  Presentationer från dagarna finner ni här (klicka i rubriken)

  Tack alla som var med och bidrog till bra dagar!
 • 2019-09-06
  Rotavirusvaccin och Nationell upphandling barnvaccinationsprogrammet
  Det har varit en vecka med en del nyheter för barnvaccinationsprogrammet, hoppas det har förlöpt utan större störningar eller incidenter. Det har varit relativt tyst här hos oss, ett gott tecken tänker vi.Påminner lite information från BHV-träffen om uppdaterade hjälpmedel och länkar här på BHV hemsidanRotavirusvaccin:
  • Vaccination av barn Vägledning enligt föreskrifter och rekommendationer (Folkhälsomyndigheten) - ligger under Verktyg
  • Folkhälsomyndighetens Informationsmaterial För vårdpersonal samt Föräldrainformation/Faktablad (flera språk) , om rota, barnvaccinationsprogrammet, riktade program samt om ditt barn är ovaccinerat – ligger under Länkar och under Föräldrainformation
  • E-utbildning om vaccination mot rotavirusinfektion Folkhälsomyndigheten (motsvarande presentation på BHV-dagar i april) med kontrollfrågor - ligger under Nyheter här under
  • Presentation utbildning BHV Region JH: Rotavirusvaccin i Barnvaccprogrammet 190901PDF
  Nationell upphandling:
  • Länk till ny hemsida SKL Kommentus sida om barnvaccinationsprogrammet Vacciner som ingår , Beställning , Leverantörer , vidare länkar till Folkhälsomyndigheten Riktlinjer och rekommendationer samt för att Rapportera avvikelser på leverans, reklamation mm , - ligger under Länkar
  Rikshandboken är uppdaterad om både rotavirusvaccin och nationell upphandling.
  Som alltid, hör av er om frågor eller funderingar, eller tips på innehåll till sidan.
 • 2019-09-06
  E-utbildning om vaccination mot rotavirusinfektion
  Folkhälsomyndigheten har gjort en E-utbildning om vaccination mot rotavirusinfektion (finns på deras hemsida över Informationsmaterial om vaccinationer). Utbildningen motsvarar den utbildning vi hade på BHV-dagarna i april i år. Den innehåller dessutom några kontrollfrågor efter varje kapitel. Bra genomgång, tidsåtgång ca 15 min.
 • 2019-07-01
  OBS om beställning rotavirusvaccin inför start allmän vaccination den 1 sept
  -Beställ Rotarix ® först från måndag den 26 augusti-

  Vad vi förstår har GSK, leverantör av Rotarix ® gått ut med information att man kan lägga beställning redan den 15/8. Vill dock uppmärksamma att om man gör en beställning före den 26/8 så blir inte beställningen enligt det nya avtalet, dvs leverantören har rätt att sätta eget pris och villkor då det inte finns ett gällande avtal. Rekommenderar därför alla att vänta med beställning av Rotarix ® till måndag den 26 augusti . Vaccinet ska då levereras till att kunna börja vaccinera från och med måndag den 2 september.
 • 2019-05-16
  BHV-dagar 15 och 16 april
  Här finner ni materialet från senaste BHV-dagarna

  Bland annat PowerPoint-presentation i kortversion om Rotavirusvaccination i barnvaccinationsprogrammet fr o m den 1 september, att använda i inforamtion på era Hälsocentraler om införandet. Se Rotavirusvaccin i Barnvaccprogrammet 190901 KORT.
 • 2019-02-28
  Förtydligande upphandlade vacciner, beställning och nytt MPR-vaccin
  Från 1 januari 2019 har vi en ny vaccinupphandling, listan Upphandlade vacciner/Region Västernorrland gäller och nås som tidigare via LÄNKAR här till vänster.
  Uppmärksammar några nyheter härPDF
 • 2019-02-06
  WHO listar vaccinmotstånd som ett av tio hot mot världshälsan 2019
  WHO-Ten threats to global health in 2019
  Skepsis inför vaccinationsprogram är ett hot mot det framgångsrika arbetet att förhindra sjukdomar som kan undvikas med hjälp av vaccination. Vaccin förebygger 2-3 miljoner dödsfall årligen globalt och är en av de mest kostnadseffektiva insatserna att förhindra sjukdom.
  Anledningen till att den enskilde väljer att inte vaccinera är komplex konstaterar WHO SAGE Working group on vaccine hesitancy men framhåller att lokal hälsovårdspersonal är den grupp som innehar det högsta förtroendet och inflytandet när det gäller enskilda människors beslut omkring vaccination. Den lokala hälsovårds-personalens arbete behöver fortlöpande stöd att förmedla tillförlitlig och trovärdig information om vacciner och vaccination.
 • 2018-11-26
  BHV-dag 24 oktober 2018
  Material från BHV-dagen

 • 2018-05-07
  BHV-dagen 20 april
  Här finns material från BHV-dagen

Hantera prenumeration

E-postadress är en personuppgift. För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara din e-postadress i vårt webbpubliceringssystem.

Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Region Jämtland Härjedalen och raderas när prenumerationen är avslutad.

Utan samtycke kan vi inte registrera din prenumeration. Genom att skicka prenumerationsanmälan samtycker du till vår registrering av din e-postadress.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter samt om hur du går tillväga för att begära rättelse, begränsning av behandlingar m.m. på www.regionjh.se/gdpr

Tema Barn och Föräldrar på 1177.se
Rikshandboken, barnhälsovård för professionen

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214