Naturvistelse för hälsan

Naturvistelse för hälsan

Forskning visar att vistelse i naturen har en läkande kraft – oavsett om du bara sitter stilla på en stubbe och njuter av ljudet från den susande vinden eller är fysiskt aktiv. När du är i naturen minskar stressnivåerna och du stärker ditt immunförsvar.

Här nedan presenteras ett antal promenadslingor i fem av länets kommun som de särskilt vill tipsa om och som kan vara ett komplement till FaRförskrivningen! Slingorna finns både i skogs- fjäll och tätortsmiljö. På kartorna finns även symboler på hur lång tid varje slinga kan ta. Var personen kan vila och få mer information om platsen med mera. Promenadslingorna är kvalitetssäkrade och uppdelade i olika svårighetsgrader.


De fyra olika nivåerna är:

Färgbeskrivning

Under ett års tid har ett gemensamt utvecklingsarbete pågått mellan Folkhälsoenheten Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen och fem av länets kommuner (Bräcke, Berg, Östersund, Krokom, Härjedalen). I syfte att få fler länsbor att börja, bibehålla eller förbättra sin fysiska aktivitet. Ute i naturen. Kommunerna har inventerat och svårighetsgraderat ett antal vandrings- och promenadstråk. Allt från mycket lätt till mer utmanande terräng. Materialet har samlats ihop till kommunanpassade visuella kartor med tillhörande information.

Det har länge varit känt att rörelse i naturen främjar vår hälsa och med detta arbete hoppas vi att fler hittar ut i vår natur. Att steget ut ska bli lättare att ta.

Kontaktperson till respektive kommun:
Bräcke kommun: Åsa Bjöörn, Samordnare för folkhälsa Tel: 0693-161 48
Bergs kommun: Kajsa Kårvik, Folkhälsosamordnare. Tel: 0687-161 46
Härjedalens kommun: Agneta Roberts, Folkhälsosamordnare. Tel:070-3652510
Krokoms kommun: Erika Andersson, Kultur och fritidsamordnare.Tel:0640-16323
Östersunds kommun: Jens Tirén, Friluftslivsutvecklare. Tel: 063-143826

Sanna Fjellström
Samordnare för fysisk aktivitet

Telefon

070-250 72 53

Epost
sanna.fjellstrom@regionjh.se