Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Snabbare etablering av nyanlända på agendan vid ministerbesök
  Utmaningar och möjligheter i regionens mottagande av nyanlända och asylsökande är på agendan när Ylva Johansson (S), arbetsmarknads- och etableringsminister, besöker Region Jämtland Härjedalen.

 • Sjunkande sjuktal och bättre tillgänglighet för barn och unga vuxna
  Regionstyrelsen har haft sitt första sammanträde efter sommaren. På agendan fanns bland annat glädjande siffror kring sjuktal, bättre tillgänglighet för barn och unga vuxna samt kostnadsfri vaccinering för barn mot Hepatit B.

 • "Det är extremt provokativt"
  Karl-Johan Lundström är forskaren som struntar i prestigen och hellre drar ut på sidospår där ingen vill vara – och hans resultat provocerar.

 • Förslag om att Länstrafiken ska avveckla Bussgods
  Bussgods, som är en avdelning inom Länstrafiken, har haft ett besvärligt ekonomiskt läge sedan 2013. Färre godsförsändelser, ett minskat godsflöde från länen söder om Jämtland och en ökad konkurrens har bidragit till negativa resultat. Mot denna bakgrund föreslår nu regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott att Länstrafiken avvecklar Bussgods.


 • Livsviktigt program för gravida kvinnor
  Allt fler gravida kvinnor har övervikt eller fetma – något som kan innebära stora risker för både kvinnan och barnet. Men ett program riktat till just denna grupp i Region Jämtland Härjedalen ska försöka bryta trenden.

 • Trygg förlossningsvård i vår region

 • Ulla är årets sjuksköterska i Sverige
  Själv trodde hon först att hon läst fel när mejlet med den glada och omtumlande nyheten plingade till i inkorgen.Ulla Eriksson, kontaktsjuksköterska inom cancervården och verksam på öron/näsa/halsmottagningen, kan numera titulera sig Årets sjuksköterska inom sitt område i Sverige.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se