Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Nyfiken på dina levnadsvanor?
  Nu kan du enkelt testa dina levnadsvanor inom motion, kost, tobak, alkohol och spel.

 • Mer rast, mindre stress – succé för nytt arbetssätt
  Efter en storsatsning på nytt arbetssätt och digitala lösningar har medicinenheten på Östersunds sjukhus gjort rejäla förändringar – nu märks goda resultat i både arbetsmiljö och vårdmiljö.

 • "Det känns som att vi vänt ett jätteskepp"
  Det är med stolthet som enhetscheferna för medicinenheten, Maria Sandström och Joachim Dahlin, summerar resan som lett till att nya medarbetare nu aktivt söker sig till dem.

 • Efterlängtat träningscenter invigt
  Nu öppnar Kliniskt träningscenter, KTC, där vårdpersonal ska kunna öva praktiskt på olika moment. Här kan också vårdenheter få möjlighet att låna lokalerna för egen utbildning.

 • Extra miljon till Nationalmuseum Jamtli
  Statens kulturråd har fattat beslut om att utöka de statliga medlen till den regionala kulturverksamheten för Jämtland Härjedalen. Beslutet innebär bland annat en ökning av anslaget till Region Jämtland Härjedalen med en miljon kronor för konstsatsningen Nationalmuseum Jamtli .

 • Åtgärder för kostnadsminskningar beslutade
  Regionstyrelsen tog vid mötet på tisdagen beslut om ett antal åtgärder för att minska kostnaderna inom hälso- och sjukvården. Styrelsen föreslår även regionfullmäktige en ny politisk organisation för nästa mandatperiod. 


 • Se alla idrotts- och astmaföreläsningar här
  I december var världseliten inom idrott och astma på plats i Östersund – nu kan du se samtliga föreläsningar från konferensen på nätet.


 • Hjälpmedelskonsulent med koll på vården
  Therese Gerlang jobbar sedan september som hjälpmedelskonsulent mot sjukvårdsnära material. I sin roll fungerar hon som en brygga mellan centralförrådet, upphandling och kunderna ute i vården – något som är efterlängtat av verksamheterna.

 • Polisen har medborgardialog på sjukhuset den 18/1
  På torsdag eftermiddag finns Polismyndigheten i huvudentrén på Östersunds sjukhus för att samla in synpunkter om vad medborgare förväntar sig av Polisens arbete.

 • Fortsatt underskott 2017 för Region Jämtland Härjedalen
  Region Jämtland Härjedalens ekonomiska resultat för 2017 visar ett underskott på 233 miljoner kr.
  – Det är naturligtvis oerhört bekymmersamt att resultatet försämrats jämfört med 2016, att regionstyrelsens beslut inte genomförts och gett den effekt vi förväntat oss, säger regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S). 


 • Region Jämtland Härjedalens åtgärder för att motverka kränkande särbehandling och trakasserier
  I Region Jämtland Härjedalen råder nolltolerans mot alla typer av kränkande särbehandling och det finns nyligen reviderade riktlinjer kring detta: ”Riktlinjer för att hantera kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier”.

 • Nu går det att logga in och läsa sin journal via nätet
  Från och med idag kan innevånare i Jämtland Härjedalen läsa sin journalinformation genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det är ett steg i den digitala utvecklingen och en satsning för bättre distansoberoende vård.


 • Uppdatering 7 januari: Läget i länet under stormen Cora
  Med anledning av stormen Cora har Region Jämtland Härjedalen befunnit sig i krisledning sedan kl.11 på söndagen och bevakat händelseutvecklingen noga. Krisledningen kunde avslutas ca kl. 17.00 utan några incidenter.

 • SMHI varnar för storm under söndag 7 januari
  Allmänheten varnas för det stormoväder som drar in över Jämtlands län under söndagen 7 januari 2018. Risken finns att det påverkar ambulanstransporter och övriga transporter samt telekommunikation. Region Jämtland Härjedalen kommer därför att gå upp i krisledning kl. 11.00 på söndag för att följa förloppet.

 • Vem vill du ska vinna 10 000 kronor?
  Nominera en person eller organisation som bidragit till ett ökat socialt, fysiskt eller psykiskt välbefinnande och mer jämlik folkhälsa i Region Jämtland Härjedalen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se