Ätstörning

Personer med ätstörning kan få hjälp inom öppen vård, dagvård och heldygnsvård vid behov.

Tidig diagnos av ätstörningar: