Nyhetsarkiv regionjh.se


 • ”Våga se äpplen med pärons ögon”
  Lärorik, upplysande och spännande – så beskriver deltagarna hbtqi-utbildningen som de gått under sex månader. Nu är ytterligare fem verksamheter i Region Jämtland Härjedalen hbtqi- och mångfaldsdiplomerade.

 • Malin Sjöström - nybliven docent
  - Självklart är jag stolt idag över att kunna konstatera att jag arbetat hårt och nått fram till mitt mål, att bli docent! Det konstaterar Malin Sjöström som blivit antagen som docent i allmänmedicin vid Umeå universitet.


 • Läget inom hälso- och sjukvården v. 27
  Region Jämtland Härjedalen befinner sig sedan 22 juni i stabsläge. Sommarperioden är tuff även under normala omständigheter och i och med den ökande förekomsten av covid-19 kan det få stora konsekvenser på en redan ansträngd sommarsituation.

 • Ny ordförande för Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland
  Regeringen har utsett Sara Nylund (S) till ny ordförande för Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland vilket innefattar Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

 • Årets folkhälsoinsats prisas på regionfullmäktiges sammanträde 21–22 juni
  Region Jämtland Härjedalens folkhälsopris ”Årets folkhälsoinsats” tilldelas personer, organisationer, sammanslutningar eller offentlig verksamhet som på ett föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom Jämtlands län.

 • Region Jämtland Härjedalens fullmäktigesammanträde
  21-22 juni webbsänds fullmäktige från Region Jämtland Härjedalen.Sändningarna startar ca. kl. 10.45.Handlingarna kan du läsa här.Till regionfullmäktiges webbsändningar.

 • Region Jämtland Härjedalen prisar kulturen i länet
  Under tisdagen beslutade Regionala utvecklingsnämnden att dela ut ett flertal stipendier och kulturpris; Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium, Region Jämtland Härjedalens samiska stipendium samt Regionens kulturpris till Peterson-Bergers minne. Kulturpriset går i år till Anna Erlandsson, filmskapare och konstnär.

 • Paus för Primärvården online tills vidare
  Region Jämtland Härjedalens e-tjänst Primärvården online stängs ner från och med 17 juni. Stängningen är tillfällig, men det är inte bestämt när Primärvården online öppnar igen.

 • Klartecken på lönesatsning från hälso- och sjukvårdsnämnden
  Under dagens hälso- och sjukvårdsnämnd – den sista ordinarie innan valet i september – låg mycket fokus på läget i vården inför sommaren, men även en uppdatering kring pågående åtgärder för att hålla budget med beaktande av patientsäkerhet och vårdgaranti.

 • Medel till Mittbanan och Inlandsbanan i nationella infrastrukturplanen – men mer behövs
  I den nya nationella transportinfrastrukturplanen 2022–2033 som regeringen presenterade idag kan vi läsa om mer satsningar på Mittbanan och Inlandsbanan. Det är bra, men samtidigt är satsningarna är inte tillräckliga stora, menar Elise Ryder Wikén, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

 • Enkätsvar visar vad invånarna tycker är viktigt i kontakt med vården
  Under februari och mars 2022 genomförde Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner enkätundersökningen Vad är viktigt för dig vid kontakt med vården? Svaren visar bland annat att det är viktigt med lättillgänglig vård och att snabbt få den hjälp som efterfrågas.

 • Regeringen har släppt del-information om nya infrastrukturplanen
  Regeringen har nu börjat släppa en del information om den kommande nationella transportinfrastrukturplanen 2022–2033. Beslutet kommer att lanseras senare i juni. Här kommenterar Elise Ryder Wikén, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, detta.


 • Upplevelse av naturen som alla kan ta del av
  – en konferens om tillgängligheten

  Varje år arrangerar Region Jämtland Härjedalens Tillgänglighetsråd en konferens som på grund av pandemi blev uppskjuten under 2021.Med nya krafter presenterar vi årets tema; Upplevelse av naturen som alla kan ta del av.Under konferensdagen ges det möjlighet att bland annat lyssna till föräldrarna Nilsson, författare till På rull och glid i Jämtland, som berättar om att utgå eller gå ut.

 • Förslag på lönesatsningar för sjuksköterskor
  Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att lägga fram ett förslag till regionfullmäktige att ytterligare 37 miljoner kronor ska läggas på lönesatsningar för sjuksköterskor under 2022. Detta för att närma sig medianlönerna i riket och stärka Region Jämtland Härjedalens förmåga att behålla och rekrytera medarbetare inom sjuksköterskekollektivet.

 • Att fånga solen – hisskonst i ljud och bild
  Att fånga solen – så heter den nya konstnärliga gestaltningen som numera finns att beskåda och lyssna till i hissarna i hisschakt C på Östersunds sjukhus. Inspirerad av solens speglingar på Storsjöns yta har konstnären arbetat fram en idé som idag är verklighet. Teckningar och ljudverk placerade i och utanför ett antal hissar på sjukhuset.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se