Kliniskt forskningscentrum

Kliniskt Forskningscentrum (KFC-Z) vid Östersunds sjukhus är en forskningsmottagning med uppdrag att underlätta för klinisk forskning inom Region Jämtland Härjedalen.

KFC-Z är även en del av Kliniska Studier Sverige-Forum Norr , en plattform för forskningsstödjande infrastruktur gemensam för de norra landstingen; Västerbotten, Västernorrland samt Region Norrbotten och Region Jämtland Härjedalen.

 KFC-Z fungerar som en serviceenhet som bland annat tillhandahåller:

  • Forskningssjuksköterskor utbildade i GCP (Good Clinical Practice).
  • Lokaler  för undersökning och provtagning. 
  • Laboratorium för omhändertagande och förvaring av prover  (-20° och -85°) i samarbete med laboratoriemedicin.
  • GCP utbildningar i samarbete med Forum Norr.

KFC-Z finns på huvudentréplanet,  Östersunds sjukhus.

Är du som forskare intresserad av att nyttja något av det som KFC-Z tillhandahåller, kontakta oss för ett första kostnadsfritt möte. Våra tjänster är förenade med vissa kostnader som du som forskare står för.

För mer information kontakta forskningssjuksköterska i högerspalt.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214