Hälsoval för vårdgivare

Den vårdgivare som vill ha ett avtal med Region Jämtland Härjedalen för att bli en del av utbudet inom Hälsoval Region Jämtland Härjedalen måste först ansöka om ett godkännande.

Alla hälsocentraler som uppfyller ställda krav och villkor blir godkända. Krav ställs på bland annat:

  • kvalitet
  • kompetens
  • tillgänglighet

De hälsocentraler som tecknar avtal med Region Jämtland Härjedalen får lika uppdrag och ersättning oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi.

I vänstermenyn på denna sida finns frågor och svar samt rutiner och styrdokument för vårdgivare inom Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Ansökan

Välkommen att lämna ansökan för att bedriva primärvård i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen, klicka här för att komma till ansökningsinformationen.