Bild på personer i verksamheten Foto: Sandra Lee Pettersson

Förvaltningsområde Regional utveckling är den del av Region Jämtland Härjedalen som arbetar med att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet.

Vår uppgift är att ta tillvara möjligheter och främja utvecklingen inom en rad viktiga områden, till exempel kompetens och utbildning, näringsliv, livsmiljö och attraktion samt infrastruktur.

Vill du prenumera på vårt nyhetsbrev? Anmäl dig här.

Save the date Regiondagen

Ny regional utvecklingsstrategi tas fram för Jämtland Härjedalen.

Följ vårt pågående revideringsarbete och ta del av nya långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Läs mer

Timbanken - fem kostnadsfria konsulttimmar

Timbanken erbjuder små och medelstora företag fem timmars kostnadsfri konsulthjälp.Läs mer

Företagsetablering

Behöver du hjälp med att etablera ditt företag i vår region? Vi behöver växa och få fler företag till region Jämtland Härjedalen. Hos oss får du hjälp med ett brett kontaktnät, investeringar, marknadsföring och en hel del andra tjänster. Läs mer

Ansök om projektstöd

Vi beslutar om statliga medel som kan sökas för medfinansiering av projekt. Läs mer här.

Nu rullar el-bussar i länet

Våren 2018 började de första el-bussarna att rulla i länet. Bussarna drivs uteslutande av förnybar energi och trafikerar sträckan Torvalla - Brittsbo. Läs mer här.

Till aktörer som vill stärka det regionala utvecklingsarbetet:

Vill du delta i regionens utvecklingsprogram? Sök medfinansiering till projekt för att planera och ta fram analyser för att möjliggöra en del av det regionala utvecklingsarbetet. Läs mer

Ta del av rapporten
Läget i länet 2017

Nu kan du ta del av den årliga rapporten Läget i länet där Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Länsstyrelsen sammanfattar länets mående. Besök lagetilanet.regionjh.se för att ladda ner och ta del av rapporten i sin helhet.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214