Bild på personer i verksamheten Foto: Sandra Lee Pettersson

Regional utveckling

En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i är den gemensamma målbilden för Jämtlands län 2050.

Inom regional utveckling utförs uppgifter inom kollektivtrafik, folkbildning, kulturverksamhet, regionalt utvecklingsansvar och interkommunal samverkan för att bidra till att målbilden uppfylls.

Två personer med mobiltelefon och bärbar dator sitter bredvid ung man framför en grupp människor

Dags att förbereda ansökningar till ny programperiod

Två personer som sitter och pratar

Timbanken – kostnadsfria rådgivningstimmar

Timbanken erbjuder små och medelstora företag upp till fem timmars kostnadsfri rådgivning inom ett antal olika områden för att utveckla och framtidssäkra företag.

bild på tabeller och diagram

Statistik och rapporter

Här finns aktuell sammanställning av arbetsmarknadsläget under den pågående covid-19-pandemin samt andra aktuella rapporter.

Save the date Regiondagen

Regional utvecklingsstrategi – mål och prioriteringar.

I Jämtland Härjedalen är befolkningen i centrum, ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett medel och en förutsättning för hållbar utveckling. Läs mer i den regionala utvecklingsstrategin. Pdf, 1.5 MB.

Två personer bärandes skidor kommer gåendes ut ur skidtunnelns entré

Foto: Håkan Wike

Ansök om projektstöd

Genom projektstöd finansierar vi olika satsningar runt om i länet som bidrar till näringslivets utveckling. Det pågår uppåt 70 projekt just nu.

Bild på man som arbetar

Foto: Göran Strand

Ansök om företagsstöd

Vårt uppdrag är att bidra med utvecklingsfinansiering till företag när andra finansieringsmöjligheter saknas. Vi täcker gapet.

Företagsetableringar

.

Stöd vid företagsetablering

Behöver du hjälp med att etablera ditt företag i vår region? Vi vill växa och välkomnar fler företag hit. Hos oss kan du få hjälp med det praktiska, ett brett kontaktnät, olika arenor för samarbeten och en rad andra tjänster.