Välkommen till Ekonomienheten

Här finns information för våra leverantörer och kunder

Aktuellt från Ekonomienheten

Aktuellt från Inköp och upphandling

Jag vill gärna ha ert nyhetsbrev.

Skriv in den e-postadress som du vill ha nyhetsbreven från Ekonomienheten skickade till, klicka sen på OK.

Hantera prenumeration

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se