Region Jämtland Härjedalens officiella anslagstavla

Enligt Kommunallagen är alla landsting och regioner skyldiga att ha en digital anslagstavla.På den digitala anslagstavlan kan du som medborgare läsa om tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden, se justerade protokoll från politiska organ samt få information om hur du går tillväga för att överklaga ett beslut.

Hos Region Jämtland Härjedalen återfinns en publik dator med den digitala anslagstavlan i entrén vid Regionens hus, Kyrkgatan 12.

Tillkännagivanden:

Det finns inga tillkännagivanden att visa

Anslag:

 • 2019-01-18

  Justerat protokoll regionala utvecklingsnämnden 2019-01-15, §§ 1-18


  Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-18
  Datum då anslaget tas ned: 2019-02-08
  Handlingar: Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2019-01-15

 • 2019-01-15

  Justerat protokoll Regionens revisorer 2018-12-17 §59-63


  Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-15
  Datum då anslaget tas ned: 2019-02-06
  Handlingar: Protokoll 2018-12-17

 • 2019-01-02

  Justerat protokoll Utskottet för personal 2018-12-17, § 53-57


  Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-02
  Datum då anslaget tas ned: 2019-01-24
  Handlingar: Protokoll Utskottet för personal 2018-12-17

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214