Region Jämtland Härjedalens officiella anslagstavla

Enligt Kommunallagen är alla landsting och regioner skyldiga att ha en digital anslagstavla.På den digitala anslagstavlan kan du som medborgare läsa om tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden, se justerade protokoll från politiska organ samt få information om hur du går tillväga för att överklaga ett beslut.

Hos Region Jämtland Härjedalen återfinns en publik dator med den digitala anslagstavlan i entrén vid Regionens hus, Kyrkgatan 12.

Tillkännagivanden:

 • 2018-11-13

  Kallelse extra regionstyrelse 2018-11-20


  Datum för tillkännagivande: 2018-11-13
  Handlingar: Kallelse regionstyrelsen 2018-11-20
 • 2018-11-12

  Kallelse Regionfullmäktige 2018-11-20


  Plats: OSD (fd Folkets Hus) Krondikesvägen 93 
  Tid: 08.00-17.00
  Allmänhetens frågestund kl. 13.00Datum för tillkännagivande: 2018-11-12
  Handlingar: Kallelse regionfullmäktige 2018-11-20

Anslag:

 • 2018-11-21

  Justerat protokoll Regionstyrelsen 2018-11-20 §§276-278


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-21
  Datum då anslaget tas ned: 2018-12-13
  Handlingar: Protokoll Regionstyrelsen 2018-11-20

 • 2018-11-21

  Justerat protokoll, Utskottet för personal 2018-11-13, § 44-52


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-21
  Datum då anslaget tas ned: 2018-12-13
  Handlingar: Protokoll Utskottet för personal 2018-11-13

 • 2018-11-14

  Justerat protokoll regionala utvecklingsnämnden 2018-11-13 §§ 168-183


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-14
  Datum då anslaget tas ned: 2018-12-05
  Handlingar: Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2018-11-13

 • 2018-11-12

  Justerat protokoll Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2018-10-26 §§ 21-25


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-12
  Datum då anslaget tas ned: 2018-12-04
  Handlingar: Protokoll gemensam nämnd för samverkan 2018-10-26

 • 2018-11-05

  Justerat protokoll från utskottet för ekonomi 2018-10-12 §§ 55-64


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-31
  Datum då anslaget tas ned: 2018-11-22
  Handlingar: Justerat protokoll från utskottet för ekonomi 2018-10-12  

 • 2018-11-05

  Justerat protokoll vårdvalsnämnden 2018-10-18 §§ 41-49


   Datum för tillkännagivande: 2018-10-30
  Handlingar: Protokoll vårdvalsnämnd 2018-10-18
 • 2018-11-05

  Justerat protokoll utskottet för infrastruktur och kommunikationer 2018-10-26 §§38-43


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-05
  Datum då anslaget tas ned: 2018-11-27
  Handlingar: Protokoll 2018-10-26

 • 2018-10-31

  Justerat protokoll Regionstyrelsen 2018-10-23--24 §§ 234-275


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-31
  Datum då anslaget tas ned: 2018-11-21
  Handlingar: Protokoll regionstyrelsen 2018-10-23--24

 • 2018-10-30

  Justerat protokoll pensionärsråd 2018-10-22 §§ 38-47


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-30
  Datum då anslaget tas ned: 2018-11-21
  Handlingar: Protokoll pensionärsråd 2018-10-30

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214