Kliniskt forskningscentrum

Kliniskt Forskningscentrum (KFC-Z) vid Östersunds sjukhus är en forskningsmottagning med uppdrag att underlätta för klinisk forskning inom Region Jämtland Härjedalen.

KFC-Z är även en del av Kliniska Studier Sverige-Forum Norr , en plattform för forskningsstödjande infrastruktur gemensam för de norra landstingen; Västerbotten, Västernorrland samt Region Norrbotten och Region Jämtland Härjedalen.

 KFC-Z fungerar som en serviceenhet som bland annat tillhandahåller:

  • Forskningssjuksköterskor utbildade i GCP (Good Clinical Practice).
  • Lokaler  för undersökning och provtagning. 
  • Laboratorium för omhändertagande och förvaring av prover  (-20° och -85°) i samarbete med laboratoriemedicin.
  • GCP utbildningar i samarbete med Forum Norr.

KFC-Z finns på huvudentréplanet,  Östersunds sjukhus.

Är du som forskare intresserad av att nyttja något av det som KFC-Z tillhandahåller, kontakta oss för ett första kostnadsfritt möte. Våra tjänster är förenade med vissa kostnader som du som forskare står för.

För mer information kontakta forskningssjuksköterska i högerspalt.

Nyhetsbrev

Det finns inga nyhetsbrev publicerade
Hantera prenumeration

E-postadress är en personuppgift. För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara din e-postadress i vårt webbpubliceringssystem.

Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Region Jämtland Härjedalen och raderas när prenumerationen är avslutad.

Utan samtycke kan vi inte registrera din prenumeration. Genom att skicka prenumerationsanmälan samtycker du till vår registrering av din e-postadress.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter samt om hur du går tillväga för att begära rättelse, begränsning av behandlingar m.m. på www.regionjh.se/gdpr