Pressrum

Här har vi samlat information som riktar sig särskilt till massmedier. Informationen ska underlätta bevakningen av vad som händer i Region Jämtland Härjedalen.

Vi hjälper massmedier att få kontakt med ansvariga och sakkunniga inom olika områden och kan också hjälpa till med logotyper, pressbilder och annat informationsmaterial.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se