Nyhetsarkiv regionjh.se


 • KulTur när länets konstnärer öppnar sina ateljéer
  Frossa i länskonst nästa helg! KulTur 2018 mobiliserar dryga 70-talet konstnärer, konsthantverkare och slöjdare som alla öppnar upp dörrarna till sina verkstäder och ateljéer den 5–6 maj. Stick in näsan hemma hos smeden Roland Olsson i Tandsbyn eller studera verk av Camilla Wolgers, Erika Enequist och Eva Björklund i deras gemensamma lokaler i Galleri Södergården i Undersåker. Över hela länet bjuds möjligheter att ta del av allehanda kreativa processer och de alster som blir resultatet därav.


 • Kroniskt sjuka ska få bättre vård
  Personer med kroniska sjukdomar kommer att kunna mäta medicinska parametrar hemma som komplement till vårdbesök. Data samlas in via mätutrustning hemma och analyseras i realtid och kan hjälpa till att förutse och varna för ett försämrat hälsotillstånd.

 • Föreslagna kostnadsminskningar genomförs 
  Regionstyrelsen ställde sig på onsdagen bakom regiondirektörens åtgärder till kostnadsminskningar med undantag för en av åtgärderna som återkommer för beslut vid sammanträdet i maj - avveckling av Asylhälsan måste behandlas som enskilt ärende av regionstyrelsen.


 • Till våra blodgivare: Tack för hjälpen!
  För en vecka sedan hade vi brist på blod i våra lager på Östersunds sjukhus och skickade då ut en vädjan. Nu vill vi tacka alla blodgivare som skyndade hit och hjälpte oss att fylla på.

 • Mycket kraftfulla åtgärder för att minska kostnader
  Det måste gå betydligt snabbare att förbättra ekonomin i Region Jämtland Härjedalen, det slår regiondirektör Hans Svensson fast. Nästa vecka lägger han fram en rad kraftfulla förslag om åtgärder till regionstyrelsen.


 • Framtidens infrastruktur diskuterades på Skalet
  Vilken betydelse har tillgängligheten och infrastrukturen för att regionens ska vara en attraktiv plats? Det var ämnet för två dagars framtidsspaning på Vemdalsskalet.

 • Förbaskat skönt att vara stafettfria!
  Från vecka 49 ifjol och fortfarande – Odensala hälsocentral är stafettoberoende!- Vi känner oss stolta! Det här skapar förutsättningar för att utveckla vårt arbetssätt och höja både vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Vi tror nog att våra patienter märker av en skillnad. Det här skapar ett sorts lugn på arbetsplatsen, säger Lilian Valtersson enhetschef på Odensala hälsocentral.- Men det här är verkligen inget hokus-pokus, utan handlar om ett långt, träget, idogt och envist kämpande som äntligen bär frukt! Konstaterar Malin Sjöström, distriktsläkare och tillträdande MLU (medicinska ledningsuppdrag).


 • Pierre de Flon forskar om behandling av MS
  - Neurologi är ju så spännande! Ett så häftigt ämnesområde, där det har skett så mycket positiv utveckling bara under den senaste 20-årsperioden.


 • Extra regionstyrelse
  Regionstyrelsen behandlade vid dagens extra sammanträde sitt svar till Regionfullmäktiges presidium angående revisorernas avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2017.


 • Hammarstrands HC har ingen telefonbemanning
  På grund av sjukdom är telefonen vid Hälsocentralen i Hammarstrand inte bemannad idag, tisdag den 3 april.Vid behov av vård ring 1177 för rådgivning.
  Vid akuta sjukdomsfall ring 112.
  Bokade patienter infinner sig som planerat på hälsocentralen.


 • Ökad tillgång till snabbt bredband i Jämtland Härjedalen
  67 procent av hushållen i länet hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s 2017, vilket är en ökning med 7,6 procentenheter jämfört med 2016. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017. Målet är att 90 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Snittet i riket är 78 procent.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se