Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Fullt hus på Klimatseminarium
  425 deltagare fyllde Storsjöteatern den 19 september. Under ledning av moderatorn Maria Wetterstrand fick de ta del av nyheter och tips om bland annat livsstil, klimatsmart turism och hållbart byggande.

 • Konstens vecka med siktet inställt på ung konst
  På lördag drar det hela igång – Konstens vecka som i år satsar på temat ung konst. Unga konstnärer, ung konst och unga uttryck. Här finns någonting för alla och det finns tillgängligt över hela vårt avlånga län. Ett 50-tal arrangemang med utställningar, workshops, konstvandringar, konstresa per buss, föredrag och mycket mer.


 • Inget krav på tjänstgöring varannan helg
  Regionstyrelsens septembermöte innehöll bland annat delårsbokslut efter augusti och en presentation av den genomlysning som gjorts av sjukhusets verksamheter med fokus på bemanningsplanering.


 • Prisutdelning vid Mittnordiska kulturdagarna
  Mittnordiska kulturdagarna går av stapeln den 26 - 28 september i Östersund. Mittnordenkommittén delar varje år ut priser inom kultur och miljö/energi.


 • Mer rörelse för viktiga mammor
  Allt fler gravida kvinnor har övervikt eller fetma – något som kan innebära stora risker för både kvinnan och barnet. Sedan 2017 finns ett program i Region Jämtland Härjedalen, Viktiga Mammor, riktat till just denna grupp. I programmet erbjuds alla gravida med BMI 30 eller mer att delta. Men från 20 september till april 2019 kommer alla gravida i Jämtland Härjedalen att erbjudas träningstjänsten MyMOWO.

 • Fyra självmord varje dag
  Var sjätte timma, varje dag, tar en människa sitt liv i Sverige. Den 10 september är internationella suicidpreventiva dagen, en dag som sätter arbetet med att förhindra självmord på agendan och som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO.


 • Vårdsamverkan med Norge skapar bättre flöden
  Genom att erbjuda boende i Härjedalen möjligheten till vård på Röros sjukhus tar man vården närmare patienten samtidigt som man öppnar upp för fördjupat samarbete och möjligheter över nationsgränserna. Allt inom ramarna för den normala driften.

 • Snabbare framåt för samverkan inom vård och omsorg
  Arbetet med att utveckla den vård som finns närmast patienten måste snabbas upp. Det fastslår regiondirektör Hans Svensson och pekar på Strömsund och Härjedalen som aktuella kommuner att starta i.


 • Gemensamma läkare i Hallen och Myrviken
  Hallens hälsocentral har startat ett samarbete med Myrvikens hälsocentral. Samarbetet innebär att läkarna i Myrviken i Bergs kommun från och med 10 september kommer att hjälpa till att bemanna Hallens hälsocentral i Åre kommun fyra dagar i veckan tillsammans med den ST-läkare som redan finns i Hallen.

 • Fler överlever tack vare eget PCI-labb
  Tre år efter starten har labbet för ballongvidgning på Östersunds sjukhus överträffat alla förväntningar. Nu tyder siffror på att dödligheten efter hjärtinfarkt minskat betydligt i Jämtland Härjedalen tack vare att labbet finns.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se