Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Regeringspengar till hälso- och sjukvården i de nordliga regionerna
  Regeringen stödjer omställningen till en god och nära vård i gles- och landsbygdsområden, och tilldelar de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen 6 miljoner kronor för detta arbete under 2019.

 • Trädgårdspicknick med konsert - Elin Teilus
  Välkommen till den årliga trädgårdspicknicken under Yranveckan arrangerad av Region Jämtland Härjedalen Kultur och Gaaltije. Tisdagen 30 juli samlas vi i Tullparken, och tar del av Region Jämtland Härjedalens utdelning av stipendier och kulturpris samt konsert med Elin Teilus. Ta med dina vänner, picknick och filt för en kväll i mysiga Tullparken.


 • Ny lag om rökfria miljöer från och med 1 juli
  Sedan 1993 är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för hälso-och sjukvård. Nu utökas lagen att även gälla områden där rök eller utsläpp från andra produkter riskerar att komma in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.

 • Årets folkhälsoinsats
  Ett stort och välförtjänt grattis säger vi till Agnetha Roberts!

 • Tack till dig som är blodgivare!
  Idag är det internationella blodgivardagen. Därför vill vi passa på att tacka alla blodgivare för hjälpen. Ni gör en viktig insats för vården. 

 • Samverkan med Västernorrland kring sjukresor
  Hälso- och sjukvårdsnämnden vill se samarbete med Region Västernorrland kring sjukresebedömning och beställningscentral. Regiondirektören har därför fått i uppdrag att ta fram förslag på ett samarbetsavtal med Västernorrland.


 • Robotkirurgi är bra för patienterna
  Det första året med robotkirurgi i drift på Östersunds sjukhus har inneburit kortare vårdtider och bättre patientkvalitet. Det visar en uppföljning som redovisades vid dagens sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden.


 • Dialog via telefon ger bättre hälsa
  Telefonkontakt ger förtroende – som i sin tur bidrar till förbättrad behandling för att förhindra återinsjuknande efter hjärtinfarkt. Hjärtläkaren Daniel Huber har disputerat med en avhandling som visar unika resultat.

 • Lungavdelningen byter tillfälligt lokal
  Lungavdelningen inklusive cytostatikabehandlingen och dagvården flyttar tillfälligt till nya lokaler. Från och med 11 juni och till och med 27 augusti håller verksamheten till i samma lokaler som Hjärtenheten, på plan 7 på Östersunds sjukhus.

 • Dörren alltid öppen hos årets handledare
  För att hans dörr alltid står öppen och för att han tryggt hjälper sina läkarkollegor att utvecklas så har Per Magnusson, distriktsläkare på Järpens hälsocentral, utsetts till årets handledare i primärvården.

 • Från gryning till skymning
  - Från gryning till skymning är en både konkret och bildlig titel. Det gryr verkligen, och dagsljuset släpps bokstavligen talat in i konsten. Särskilt tydligen blir det i landskapsmåleriet, berättar Carl-Johan Olsson intendent och curator av Nationalmuseum Jamtlis nya utställning.

 • Kulturförståelse ska förbättra vården för samer
  Vårdpersonal med kulturförståelse, ett bra bemötande och god tillgänglighet. Det är vad samerna efterlyser från hälso- och sjukvården. Det visar en sammanställning från en webbenkät som gjordes hösten 2018 av Kunskapsnätverket för samisk hälsa.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se