Vetenskapliga handledare

Vetenskapliga handledare ger stöd och vägledning i:

  • Vetenskapliga metoder.
  • Planering och skrivande av egna utvecklingsarbeten.
  • Vetenskapliga arbeten uppsatser och avhandlingar.

I samverkan med FoU-enhetens medarbetare bedrivs även utveckling och genomförande av utbildningsinsatser.

Har du frågor?

Kontakta FoU-enheten via e-post fou@regionjh.se