Hälsa, Utveckling & Livskvalitet

Välkommen till Vuxenhabiliteringen

Bild från Hällingsåfallet med regnbåge, foto av Märith Bergström-Isacsson


På Vuxenhabiliteringen arbetar vi med habili­te­ring på specialistnivå för vuxna (18 år och uppåt) med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Målet är att bidra till utveckling av bästa möjliga funktionsförmåga, aktivitet och delaktighet, samt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande.

Habiliteringsinsatser kan ges genom individuella kontakter, i grupp, genom utbildningar och konsultationer. Här kan du läsa mer om oss, vår verksamhet och ta del av tips och råd.

OBS! Sidan är under uppbyggnad vilket innebär att vissa funktioner samt visst innehåll kan saknas.

Bild på huset köpmangatan 24

Om oss

Här kan du läsa mer om oss på Vuxenhabiliteringen i Region Jämtland Härjedalen


Det här gör vi

Här finns information om Vuxenhabiliteringens 
uppdrag och verksamhet


Kunskapsbank

Här finns tips och råd till dig med funktionsnedsättning i form av länkar, information, förläsningar, nyheter och konkreta verktygslådor.

För remittenter / vårdgivare

Här finns information och remissmall för dig som vårdgivare

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se