Regler & rättigheter

På 1177 Vårdguiden på webben hittar du som är patient eller närstående information om hur hälso- och sjukvården fungerar och vilka lagar och regler som styr.

Du kan till exempel hitta information om vad ett besök kostar, vilka regler som gäller för sjukresor och vem som får läsa din journal.

Läs om regler och rättigheter hos 1177 Vårdguiden

Via länkarna till vänster kommer du till information i respektive ämne hos 1177 Vårdguiden (1177.se). Varje ämne innehåller flera artiklar.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se