Regler & rättigheter

På webbplatsen 1177.se hittar du information om hur hälso- och sjukvården fungerar och vilka lagar och regler som styr.

Du kan till exempel hitta information om vad ett besök kostar, vilka regler som gäller för sjukresor och vem som får läsa din journal.

1177 är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

Läs om regler och rättigheter hos 1177

Via länkarna till vänster kommer du till information i respektive ämne hos 1177 (1177.se). Varje ämne innehåller flera artiklar.