Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Mobila närvårdsteamet - trygghet på hemmaplan
  - Åh, vad det känns tryggt och bra att få vara med här.- Jag är så glad att jag får vara er patient.Det är några av de spontana reaktioner som sjuksköterskorna i det nystartade mobila närvårdsteamet fått ta emot av de patienter de hunnit ansluta.

 • Ett projekt för jämställdhet och mångfald
  Region Jämtland Härjedalen har beviljats cirka 5 miljoner kronor av Tillväxtverket för projektet Jämställd regional tillväxt. Idag togs första steget i att reflektera över bemötande och normer som påverkar våra beslut i stort och smått.

 • Miljonsatsning i norr på samers hälsa
  Regeringen har beslutat ge medel till landstingen och regionerna i norr för att etablera ett kunskapsnätverk för samers hälsa. Kunskapsnätverket ska bland annat bidra till att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård som tar hänsyn till samers språk och kultur.

 • Kylig forskning ska reda ut samband mellan köld och astma
  Vintersportscentrums köldkammare, inte bara för elitidrottare. Just nu pågår forskning kring köld och astma där. Doktor Helen Hanstock, universitets-adjunkt på Idrottsvetenskapliga programmet, är den som ansvarar för testerna på plats.


 • Allt fler har snabbt bredband i Region Jämtland Härjedalen
  Mer än hälften av hushållen i Jämtlands län hade tillgång till snabbt bredband 2016 – vilket är en ökning jämfört med 2015. Men fortfarande är det en bit kvar till målet om att 90 procent ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

 • Gratis ÖFK-matcher för drogfria unga
  Genom klubben ÖFK Team 12-17 gör nu Region Jämtland Härjedalen och Östersunds Fotbollsklubb en gemensam satsning mot droger. Genom att förbinda sig att avstå alkohol och droger under resten av året får unga som är mellan 12 och 17 år ett fritt årskort på ÖFK:s hemmamatcher.

 • Lönesatsning för att minska beroendet av bemanningsföretag
  Den politiska majoriteten i regionen har beslutat att göra ytterligare lönesatsningar för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

 • Nu laddar vi för SMICE!
  Projektinitiativet SMICE leds av Region Jämtland Härjedalen och Sör-Tröndelags Fylkeskommun och planeras pågå mellan 2017-2020. Projektet vill bidra till att enkelriktade flöden av resurser går från linjärt till cirkulärt. Det som förut var obrukbart avfall eller en förkastad idé, kan då bli till helt nya möjligheter och skapa en affär eller en värdefull råvara.

 • Svenska Unescopriset till Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun
  Tack vare ett gediget samarbete och ett stort engagemang i såväl stad som landsbygd delas Svenska Unescopriset i år ut till Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun.

 • Efter styrelsen - Äntligen Vinter!

  Så härligt att snön kom lagom till de sköna vårvinterdagarna, den femte årstiden, som för många av oss är en viktig orsak till att vi valt att bo i Jämtlands län.

 • Unik OECD-studie analyserar Jämtland Härjedalen
  Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har kartlagt framtida utmaningar och möjligheter i bland annat Jämtland Härjedalen.


 • Är man en loser om man väljer att bo kvar?
  Drygt 300 personer bänkade sig för att ta del av årets Regiondagar – ett bevis på att Läget i länet är intressant för många och betraktas som allt viktigare att ta del av.

 • ”Det finns kraft i jämställdhetsarbetet”
  Det var högt och lågt – politiskt och vulgärt – välbekant och nytt i en salig blandning på arrangemanget ”Feminism för allas lika värde” i Östersund på söndagen.

 • Med målarduken som teaterscen – Catherine Froy
  Född i en konstnärsfamilj bestämde sig Catherine Froy tidigt för att konstnär det skulle hon icke bli. Hon närde istället författardrömmar. Men via studier i engelska och filosofi kom hon ändå till slut fram till att det var just konst som hon ville studera. Nu ”gästmålar” denna engelska konstnär på Jamtlis konsthylla under fyra veckor framåt, och känner sig redo att möta sin svenska publik.

 • Jämtländska strokepatienter bättre med egen PT
  Hon kom till Östersund i den allra första pionjärkullen av läkarstudenter som skulle utregionaliseras från Umeå. Anna-Lotta Irewall och hennes klasskamrat och nuvarande man Tommie tog tillsammans beslutet att testa Östersund.- Vi trivs jättebra och har aldrig ångrat oss.

 • Life science – en ny skön värld
  - En skön ny värld, där rollerna kommer att förändras radikalt. Där patienterna går från att vara bärare av sjukdomen till att bli medbehandlare. Det är individuellt vad en behandling ger för resultat från person till person. I Sverige behöver vården bli bättre på att informera patienterna och göra dem delaktiga i vård och behandling. Det säger Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare för life science.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se