Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Sverige har minst energifattigdom i Europa – men utmaningar med energiförsörjning
  Den 13-14 juni deltog Region Jämtland Härjedalen i ett interregionalt seminarium om energifattigdom som arrangerades i Gloucester i Storbritannien inom projektet BUILD2LC. Begreppet energifattigdom används för att beskriva situationen när ett hushåll har svårigheter att hantera kostnader för energi och därför har begränsade möjligheter att värma upp sin bostad.

 • Konsert med Marja Fjellheim Mortensson och prisutdelning
  Kulturen i Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Gaaltije bjuder in till sin årliga konsert och prisutdelning.

 • Kostnaden för sjukhusvården ökar mest
  Region Jämtland Härjedalen har begärt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att analysera det bekymmersamma ekonomiska läget samt komma med åtgärdsförslag. En första analys är nu klar och regionstyrelsen beslutade vid ett extra möte på tisdagsmorgonen att fördjupa analysen ytterligare med fokus på minskade kostnader för den specialiserade sjukhusvården. Regionfullmäktige får under tisdagen information om analysen.

 • Problem med inomhusmiljön i Odensala HC
  En inomhusmiljöutredning av fastigheten där bland annat Odensala Hälsocentral i Östersund håller till visar att det finns problem med fastigheten. Det handlar om både byggnadstekniska brister och skador som uppkommit senare.

 • 71,5 miljoner till utveckling i Jämtlands och Västernorrlands län
  Strukturfondspartnerskapet i mellersta Norrland har under sitt tvådagars sammanträde i Sundsvall behandlat och prioriterat bland ett antal ansökningar från projekt för nära 127 miljoner kronor.

 • Tryggare vård med nya uppkopplade akutrum
  Att koppla upp sig mot en läkare på distans – nu är det möjligt i tre nya akutrum i Härjedalen. Snabb och effektiv vård där patienten behöver den är ledorden i Region Jämtland Härjedalens satsning på ny teknik.


 • EU-parlamentets regionala utskott besöker norra Sverige 7-9 juni
  Mellan den 7-9 juni besöker EU-parlamentets regionala utskott Umeå. Europaforum Norra Sverige och Region Västerbotten står som värdar för besöket och målet är att visa på de stora tillgångar och kompetenser som norra Sverige har att erbjuda EU samtidigt som en stor sårbarhet finns.

 • Digital teknik förbättrar tillgängligheten till vården
  Trygghet, tillgänglighet och ny teknik. Så kan man kort sammanfatta utvecklingen av primärvårdens verksamhet i Härjedalen. Onsdag 7 juni invigs tre akutrum som ska förbättra tillgängligheten till vården. Där kan patienten träffa en sjuksköterska på plats och vid behov en läkare via nätet med hjälp av en digital lösning framtagen i samarbete med Sigma IT Consulting.


 • Medborgarnas skatter ska användas på bästa möjliga sätt
  Att varenda skattekrona används på bästa möjliga sätt och att kostnaderna minskar så intäkterna räcker, var det extra mycket i fokus på vid den sista ordinarie regionstyrelsen före sommaren.


 • Hans Svensson blir ny regiondirektör
  Hans Svensson, i dag sjukhusdirektör för Angereds Närsjukhus, blir ny regiondirektör för Region Jämtland Härjedalen. Hans Svensson har en omfattande erfarenhet från landstingsvärlden och tillträder som regiondirektör 1 september. 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se