Nyhetsarkiv regionjh.se


 • Politisk styrgrupp ska se över Hälsovalet inför 2021
  Under vårens arbete med Hälsovalet inför 2020 har den blågröna majoriteten sett behov av ett fördjupat arbete med Hälsovalet inför 2021. Man vill bland annat anpassa uppdraget till det nationella arbete som pågår inom ramen för ”god och nära vård” samt ”styrning för en mer jämlik vård”.

 • Kulturting med kulturarv
  Tillsammans med Region Västernorrland genomför vi årligen ett kulturting, en mötesplats för tjänstepersoner, politiker, kulturverksamheter och civilsamhälle. I år genomförs Kulturtinget den 10-11 oktober i Härnösand på temat Kulturarv.

 • Publikutveckling i fokus på Mittnordiska kulturdagarna
  Mittnordiska kulturdagarna 2019 med rubriken Reaching Out – publikutveckling i utveckling arrangeras 20–22 november 2019 i Jakobstad, Österbotten, Finland. Arrangörerna önskar sammanföra kulturaktörer från alla kulturformer till ett gemensamt seminarium om kommunikationen mellan kultur och publik.

 • Legionellabakterier har upptäckts i kyltornet på Östersunds sjukhus
  På Östersunds sjukhus finns ett kyltorn som sommartid används för att kyla inomhusklimatet på Östersunds sjukhus. Vid en rutinprovtagning av vattnet i bassängen som finns i kyltornet upptäcktes legionellabakterier. Kyltornet är nu avstängt och biocidbehandling av bassängen är påbörjad.


 • Nya miljoner till god och nära vård
  Region Jämtland Härjedalens projektkontor i Östersund visar ännu en gång hur duktig man är på att knyta till sig anslag för utveckling av god och nära vård. Ytterligare ett Horizon 2020-anslag är nu i hamn. Man är fortfarande de enda i länet som fått detta EU-anslag. Ett Horizonanslag ligger på den absolut högsta möjliga nivån inom forskning och utveckling som beviljas från EU. Det är världens största forskningsprogram.


 • Fokus på ekonomin i förslaget till regionplan 2020
  Idag presenterar den politiska ledningen för Region Jämtland Härjedalen sitt förslag till regionplan 2020. I planen redovisas strategier för Region Jämtland Härjedalen 2020–2022. Strategierna visar den politiska viljeinriktningen och prioriteringar för de kommande tre åren.

 • Jämtland Härjedalen – en av fyra regioner som får högst del av statens kulturbudget
  Kulturrådets rapport visar bland annat på stora ökningar för bibliotek och muséer i statens kulturbudget 2017–2018.


 • Länstrafiken tecknar avtal med Trønderbilene
  Nu har Trønderbilene och Länstrafiken tecknat ett tioårigt avtal för kollektivtrafik i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Strömsund och Östersunds kommuner.

 • Telefoniproblem 6 augusti löst
  Problemet med att ringa länets hälsocentraler är löstlänets hälsocentraler. .


 • Talangfulla stipendiater och magisk jojk
  Musik, dans, konst och teater var i fokus när kulturskapare från länet mottog regionens stipendier och kulturpris under tisdagskvällen. Dessutom bjöds publiken på storslagen jojk av Elin Teilus.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se