Lex Maria-ärenden

När en händelse inträffat i vården där en patient blivit, eller kunde ha blivit, allvarligt skadad görs en Lex Maria-anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Nedan går det att se vilka händelser Region Jämtland Härjedalen anmält till IVO. Där finns också en kort sammanfattning av varje händelse, inklusive en sammanfattning av resultatet av regionens internutredning i form av bakomliggande orsaker och vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas.

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt Lex Maria är att granska vårdgivarens utredning. Om IVO bedömer att vårdgivarens utredning följer gällande bestämmelser avslutar IVO ärendet.