Händelse: Fördröjd diagnos av misstänkt lungemboli

Anmälningsdatum: 2018-11-28
Diarienummer: RS/1662/2018
Anmälningsansvarig: Karin Strandberg Nöjd
Beslut från IVO: 2019-01-15

Patient som söker på hälsocentral efter att ha svimmat på väg uppför trappa. Bedöms som kliniskt misstänkt lungemboli och djup ventrombos. Patienten skickas inte direkt till länssjukhus utan handläggs som misstänkt djup ventrombos och skickas först påföljande dag för bilddiagnostik på sjukhus. Undersökning bekräftar att patienten har lungemboli och patienten läggs direkt in på sjukhus för vidare behandling. Händelsen anmäls som risk för allvarlig vårdskada på grund av fördröjd diagnos och behandling.

Åtgärder som kommer att vidtas är att skapa ett lärande av händelsen i primärvården och att i aktuella vårdprogram och riktlinjer förtydliga handläggning av misstänkt lungemboli och djup ventrombos.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214